You are viewing a single comment's thread from:

RE: Můj deník 1.11.2019

in #actifit3 years ago

Koukám, že mi nějak blbnou notifikace. Vůbec jsem nevěděl, že někdo komentoval...

Hele síla úchopu je primární. Někdo dokonce jen díky visu zvládne přítah na hrazdě. :) A ta síla je pak přenosná i dál - činka, šplh, judo, MMA taky. Ani jedno (judo, mma) teda nedělám :D Záleží no, co člověk chce. Někomu se to bude hodit na otvírání okurek :D Mně se to do budoucna bude hodit třeba na shyb na ruce a ke zvedání zátěže.

Tady je ta soutěž taky mimochodem na poutích. Chtěj dvě minuty a vyhraješ za stovku litra. Problém je, že ta tyč je hladká samozřejmě :) Což je těžší

Sort:  

Díky za info :) Mně se na tom visu líbí i to, jak se mi přitom hezky protáhne a prokřupe celé tělo, hlavně záda :D

Dvě minuty visu na hladké tyči... Hmm. To by se po nějakém specializovanějším tréninku dalo zvládnout, ne? Ale nevím, jak by se pak na to tvářil ten provozovatel, kdyby sis tam chodil každý den pro litr :D

Jo jo pěkně to dekompresuje záda, to máš recht :)

Jako zvládnout by se to dalo. Když nebude pršet :D otázka je, co povolujou. Jestli si můžu přehmátnout, tak to není problém. Ale jak se na hladký tyči zpotěj ruce, tak je po srandě

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.08
JST 0.044
BTC 29323.88
ETH 1997.52
USDT 1.00
SBD 2.84