Leniwa niedziela i Karmel w Sylwestra

in #actifit9 months ago

Niedziela upłynęła pod znakiem lenistwa. Byłem tak leniwy, że nie chciało mi się nawet wrzucać wczoraj raportu. Podobno było bardzo wysokie ciśnienie, które sprawiało, że człowiek czuł się źle i był praktycznie nie do życia.

Mało ruchu, jednak musieliśmy z żoną przygotować wiele dokumentów na dzisiejszy dzień do urzędu. Skompletować wszystko, pokserować, drukować, więc trochę czasu nam to pozajmowało.

Z wielką uwagą obejrzałem dzisiejszy film @jozef230 na temat zaopiekowania sie swoimi domowymi zwierzakami w noc sylwestrową. Jest to bardzo ważny temat, bo niektóre zwierzęta mocno przeżywają huk petard i fajerwerków, co może się również odbić na ich zdrowiu psychicznym i fizycznym.

Nasz Karmel problemów z fajerwerkami nie ma, co więcej, często z nami siedział w oknie w sylwestra i podziwiał światełka. Kiedyś jednak (jak był jeszcze młody) stwierdziliśmy z żoną, że pójdziemy do weterynarza po leki uspokajające dla niego, bo nie wiedzieliśmy jak będzie się zachowywał w sylwestra. Weterynarz dał na jego masę ciała odpowiedni preparat, który mieliśmy podać mu wieczorem w sylwestra.


Świąteczny piesek

Oczywiście posłuchaliśmy się rad weterynarza i wszystko zrobiliśmy tak jak powinniśmy. Tuż przed północą Karmel zaczął chodzić jak pijany, w jego oczach widać było strach nie z powodu fajerwerek, tylko z tego co mu się dzieje. W sumie sami się przestraszyliśmy, bo biedny chciał chodzić a tylko się przewracał. Chwilę przed godziną 1:00 dostał biegunki... Dopiero nad ranem zaczął się zachowywać normalnie i widać było, że wszystko przechodzi.

Po takich przeżyciach stwierdziliśmy, że już nigdy nic podobnego mu nie damy i jak do tej pory wszystkie hałasy znosi bardzo dobrze, co więcej - jest zadowolony jak są fajerwerki.

7989
Daily Activity

Sort:  

The dog looks cute and sweet ☺️

Posted using Partiko Android

Congratulations @baro89! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 1500 replies. Your next target is to reach 1750 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 41.5 AFIT tokens for your effort in reaching 7989 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.51% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.043
BTC 10978.93
ETH 382.43
USDT 1.00
SBD 0.97