Getting closer to Christmas // Coraz bliżej święta

in #actifit9 months ago (edited)

[EN]
Christmas is approaching in great steps. The streets are decorated, the Christmas promotion in the shops lasts for the third week of Advent. The atmosphere of Christmas has also spread to me.


Today my wife and I decided that we would go to buy a live Christmas tree. My daughter was also happy to think, so when I came back from school, we had lunch and went to buy a Christmas tree.

We didn't want to be too tall, but we liked the Christmas tree, which was 180 cm tall, so we took it for a long time without thinking about it. Moreover, I was convinced that there was a bucket of earth and stones in the basement so that I could put it in it. Unfortunately, it turned out that the bucket was not there. Apparently I had to throw it away one day.... Anyway, my wife found a Christmas tree stand on the website of the construction shop, so I went and bought it.

Now the Christmas tree is standing, smells beautifully and smells like Christmas.

Tomorrow, on the occasion of the last day of school before the Christmas break, we have very loose lesson.
Everyone has to bring something to eat or drink. I might try some Iranian or Afghan specialties. I myself am curious to know what another kitchen tastes like and I hope to find out tomorrow.


[PL]

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Ulice przystrojone, w sklepach świąteczne promocje, trwa trzeci tydzień adwentu. Atmosfera świąt udzieliła się także mnie.


Dzisiaj stwierdziliśmy z żoną, że pojedziemy kupić żywą choinkę. Córka również się ucieszyła na samą myśl, więc jak wróciłem ze szkoły, zjedliśmy obiad i pojechaliśmy kupić choinkę.

Nie chcieliśmy zbyt wysokiej, ale spodobała nam się choinka, która miała 180 cm, więc długo się nie zastanawiając wzięliśmy ją. Ponadto byłem przekonany, że w piwnicy jest wiadro z ziemią i kamieniami, żeby móc ją do niego wstawić. Niestety okazało się, że wiadra tam nie było. Widocznie musiałem kiedyś wyrzucić... W każdym razie żona znalazła na stronie internetowej sklepu budowlanego stojak na choinkę, więc pojechałem i kupiłem.

Teraz choinka stoi, pięknie pachnie i czuć zapach zbliżających się świąt.

Jutro z okazji ostatniego dnia w szkole przed przerwą świąteczną, mamy bardzo luźne zajęcia
Każdy ma przynieść coś do jedzenia lub picia. Możliwe, że spróbuję irańskich lub afgańskich speciałów. Sam jestem ciekaw, jak smakuje inna kuchnia i mam nadzieję, że jutro się przekonam.9965
Daily Activity

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 52 AFIT tokens for your effort in reaching 9965 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.58% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @browery

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.036
BTC 10733.81
ETH 355.90
USDT 1.00
SBD 0.97