Day at home // Dzień w domu

in #actifit9 months ago

[EN]
The day didn't start too well today. At night my daughter couldn't sleep, so my wife and I didn't sleep very well either (my wife didn't sleep any more). In the morning we woke up the daughter and it turned out that she had a fever. We decided that I would stay at home and not go to school.

I can say that fortunately at 7:30 on WatsApp our teacher wrote on a group of people from our course that today's classes will not be held because she was ill for the weekend and she is not feeling well today.

I was a bit happy about it, because it will not miss classes, and above all I will not be absent (which is the most important thing).

Because of this situation, today there was little activity on my part. In the morning I went out with my dog and had an evening walk. Fortunately, at that time I had the application turned on (I checked it especially before leaving), thanks to which it bought the minimum number of steps.


[PL]
Dzień nie zaczął się dzisiaj zbyt dobrze. W nocy córka nie mogła spać przez co ja i żona również zbyt dobrze nie spaliśmy (więcej żona nie spała). Rano obudziliśmy córkę i okazało się, że ma gorączkę. Zdecydowaliśmy, że ja zostanę w domu i nie pojadę do szkoły.

Można powiedzieć, że na szczęście o 7:30 na WatsApp na grupie osób z naszego kursu napisała nasza nauczycielka, że dzisiaj zajęć nie będzie, bo przez weekend była ona chora i dzisiaj jeszcze nie czuje się najlepiej.

Trochę się ucieszyłem z tego powodu, bo dzięki temu nie opuszczę zajęć, a przede wszystkim nie będę miał nieobecności (co jest w sumie najważniejsze).

Przez tę całą sytuację mało dzisiaj było aktywności z mojej strony. Rano wyszedłem z psem no i zaliczyłem też wieczorny spacer. Na szczęście aplikację miałem w tym czasie włączoną (specjalnie sprawdzałem przed wyjściem), dzięki temu nabiło minimalną liczbę kroków.

6291
Daily Activity

Sort:  

Nie wiem co dzieje się ostatnio z apką bo u mnie też parę razy się zawiesiła, nigdy wcześniej tego nie było. !DERANGED, !BEER i $trdo jako rekompensata :D

Congratulations @browery, you successfuly trended the post shared by @baro89!
@baro89 will receive 0.32413163 TRDO & @browery will get 0.21608775 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

No dziwne to jest, bo wcześniej też nie miałem żadnych problemów. Teraz zazwyczaj trzeba sprawdzać czy aby na pewno jest ona włączona, a wyłącza się w najmniej oczekiwanym momencie.
Dzięki 😉

Posted using Partiko Android

deranged You just received DERANGED @baro89 Keep up the great work, view all your tokens at steem-engine.comHey @baro89, here is a little bit of BEER from @browery for you. Enjoy it!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 42.75 AFIT tokens for your effort in reaching 6291 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 28.08% upvote via @actifit account. 27.62% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @browery

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @baro89, your post successfully recieved 0.32413163 TRDO from below listed TRENDO callers:

@browery earned : 0.21608775 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10676.50
ETH 352.80
USDT 1.00
SBD 0.94