Learning is cool // Nauka jest spoko

in #actifit10 months ago (edited)

[EN]

Time passes so fast that I didn't even look back and Tuesday is over. December has started, which means preparations for holidays. I will only go to school for two more weeks, then I have Christmas break (together with my daughter) and I am not going back until 6th January to study again.

IMG-20191203-WA0004.jpg
Sunset seen from A10 highway

Summing up these few weeks at school, I can say that it's pretty cool. The difference between the present and the one that once occupied most of my life is huge. First of all, now I'm actually learning for myself, with no grades, but only useful and practical things. Although everything will end in an exam, the certificate I will receive will be very useful in my further professional life. Unless I don't pass, then it could be a problem 😋

There are people who learn German much longer, but they speak much worse than me, so maybe it won't be so bad. Anyway, you have to focus only on yourself, because nobody will pass this exam for me. There is little time and quite a lot of learning. In addition, after school you also have to have time for your family, so generally Steem went down to the second track.

Unfortunately, my physical activity is not very impressive. Generally, I only make up for my steps when going out with my dog or shopping, so I often take about 10,000 steps. Unfortunately I have recently turned off the application, so I don't have much to publish, but as I already mentioned - I don't have time for that.

The next report will probably be available in a few days. I wouldn't like to publish posts that have only a few sentences, so if some thoughts come up again, it will transfer them to the steem post.


[PL]
Czas tak szybko leci, że człowiek nawet się obejrzał a już kończy się wtorek. Rozpoczął się Grudzień, co oznacza przygotowania do świąt. Do szkoły będę chodził jeszcze tylko 2 tygodnie, później mam przerwę świąteczną (razem z moją córką) i wracam dopiero 6 stycznia dalej się uczyć.


Zachód słońca widziany z autostrady A10

Podsumowując te kilka tygodni w szkole mogę stwierdzić, że jest całkiem fajnie. Różnica między obecną nauką a tą, która kiedyś zajmowała większość życia jest ogromna. Przede wszystkim teraz uczę się faktycznie dla siebie, bez ocen, ale same przydatne i praktyczne rzeczy. Co prawda wszystko zakończy się egzaminem, ale certyfikat jaki otrzymam przyda mi się bardzo w dalszym życiu zawodowym. No chyba, że nie zdam, to wtedy może być problem 😋

Na zajęciach są osoby, które o wiele dlużej chodzą na język niemiecki, ale mówią o wiele gorzej ode mnie, więc może nie będzie tak źle. W każdym razie trzeba skupić się jedynie na sobie, bo nikt za mnie tego egzaminu nie zda. Czasu jest mało a nauki dosyć dużo. Dodatkowo po szkole trzeba mieć też czas dla rodziny, więc generalnie Steem zszedł na drugi tor.

Niestety moja aktywność fizyczna nie jest zbyt imponująca. Generalnie nadrabiam kroki jedynie przy wyjściach z psem lub przy robieniu zakupów, dlatego często wychodzi mi około 10 000 kroków. Niestety ostatnio mam wyłączoną aplikację, więc też za bardzo nie mam co publikować, ale jak już też wspomniałem - nie mam na to czasu.

Kolejny raport pewnie też będzie za kilka dni. Nie chciałbym też publikować postów, które mają jedynie kilka zdań, więc jak znowu zbiorą się jakieś przemyślenia, to przeleje je na steemowy post.

10294

Daily Activity

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 55 AFIT tokens for your effort in reaching 10294 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.68% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10341.37
ETH 331.98
USDT 1.00
SBD 0.95