[HIKAYAT] CULTURA

in #aceh6 years ago


Sayang pade umu lhee buleuen
Ka jeut keu umpeuen lumo panyang pha
Ta jaga adat lagee ta jaga uteuen
Bek dikeureubeun demi rupia

Jalo lam krueng angen peu jak
Galah teupacak layeue geu laya
Budaya Aceh jino ka supak
Adak pih meugrak lambat diputa

Angen barat dipot u timu
Mandum dibahu pu-pu yang na
Dari Banda trok u Simeulu
Budaya endatu saban ta jaga

Kuneng-kuneng putik boh langsat
Ta pajoh mangat lam lampoh raja
Budaya Aceh seureuta adat
Meubalot syari'at asoe agama

Tajak u Bireuen piyoh di Meureudu
Sira pajoh bu seumbahyang Asa
Budaya kaphe meu-iku-iku
Budaya endatu peuduek icong bara

Bukon that sayang putik boh mamplam
Angen simalam duroh meubura
Adat keuneubah peugot ta gulam
Ta jaga reusam bek gob peugala.


Posted from my blog with SteemPress : http://marxause.kanotbu.com/index.php/2018/12/01/hikayat-cultura/

Sort:  

Haba meubalek titek meugantoe,
jak tahiroe budaya bangsa,
meukon tanyoe tasatoh keudroe,
digob han pakoe diboeh keunira.

Akheu jameun ka kureung tuwah,
soh meunasah jeut-jeut sagoe,
nyang na ramee syit dua pat,
jambo madat ngon geulanggang tajoe.

Meunan tamse Endatu peugah,
kalhueh geusurah lam hadihmaja.

Jambo madat ladat ta duek, bang.

Hello @marxause! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66011.09
ETH 3480.06
USDT 1.00
SBD 3.17