You are viewing a single comment's thread from:

RE: VOTE FARMING/ABUSE involving curation project BAYANIHAN!!!

in #abuse6 years ago (edited)

my heart is bleeding, wounded, stabbed!!!
This is sad!#@## I'm sure some more accounts are hiding somewhere!
What a shame! I read back this morning @bisdak account
It started well like a bisayan community.
Speak up! STOP THIS abuse!! We deserve to know!! Pls. resteem!!!!
100% upvoted!!!!

Sort:  

Sending you lotsa love, sis @sunnylife <3

thansk sis:)

Yo ate. Mas sad kami within the group knowing we gace our trust and treated each others as equal. Pero this issue would have been handled better ng isang PM lang sa kung sino sa amin na naghahandle ng account. The intention was good but i felt disrespected a bit. Pero all good. Sorted out na. And group has been improving.

Funny lang how some people likes to gatong on an issue pero wala naman silang nagagawa to help others at all.

Si asbon master ko yan so all good kami. XD

the intention was good but you felt disrespected a bit? post ba ni asbon or comment ko? naglalabas lang cguro ako ng saloobin ko. Gatong, o baka naman naglalabas din sila opinyon nila? Mabute naman kung ok na, sana maiwasan na ang mga ganyang bagay in the future. Maghihintay kami ng update.

Sa post ni asbon, unti lang, kasi di dumaan sa amin. Wala kami narinig before post na to, to think na may GC naman kami, lalo na sa steemph leads. Hindi ate, yung iba gatong talaga. XD Opinions are okay but bashing people who did them good din naman before? It's pitiful I could just laugh at those kind of people all day.

Focus tayo sa issue dito. Dapat sanay ka na dahil sa bayanihan nakatingin ang bayan. Normal lang yan kua. Ang tanong ko: Ano ang sagot ng bayanihan sa issue na to? sa post ni asbon? may release na ba o nde lang ako updated? Para den ito malinawan ang lahat at nde madamay ang danadamay na ibang curators.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 65017.48
ETH 3454.80
USDT 1.00
SBD 2.50