Dosya İşlemleri # 13 - Python Dersleri (Tutorials)

in zzan •  19 days ago 

yeni.jpg

Merhabalar

Python programlama derslerinde dosya işlemleri konusuna geçtiğimizden beri; dosya açma, dosya kapama, dosya oluşturma, dosyaya ekleme yapma, dosya okuma ve dosya silme gibi konuları gördük.

Bu bölümümüzde ise bir dosyada nasıl değişiklik yapılır, onu öğreneceğiz.

Bir önceki dersimizde tell() metodu ve seek() metodunun kullanımı görmüştük. Kısaca hatırlatalım:

  • tell() dosyada file imlecinin nerede olduğu bilgisini bize byte olarak verir. Ancak bu bilgiyi verirken saymaya 1 den değil sıfırdan başlar.

  • seek() metodu ise tell() metodu ile birlikte kullanılır. file imlecinin dosyanın herhangi bir yerine konumlandırmamızı sağlar.

Bu iki metodu dosya işlemlerinde aktif olarak kullanacağız.

Dosya İçeriği Değiştirme (write() metodu)

Önceki derslerimizde write() metodunu görmüştük. Dosyayı yazma modunda açıp write() metodu ile istediğimiz şeyleri yazabiliriz.

Ama her dosyayı baştan açtığımızda dosya içeriğimiz silindiğini unutmayalım.

Dosyanın belli bir bölgesinde değişiklik yapmak istersek ilk olarak dosyanın ilgili bölümününe file imlecini, seek() metodu kullanarak konumlandırırız. Sonrasında write() metodunu kullanırsak, yazılan değerler önceki değerlerin üzerine yazılacaktır.

Dosyada değişiklik yapmak için dosya, hem okuma hem de yazma işlemlerine imkan sağlayan "r+" kipi kipi ile açılır.

Uygulama kısmına geçmeden önce ilk olarak dosyamızın içeriğini görelim :

Örneğimizde dosyamızı "r+" modunda açarak okuma işlemi yaptık. Dosyanın tamamını okumak için read() metodunu kullandık. Dosya içeriği çıktıda gözükmektedir.

Şimdi de bu dosyamızı değiştirelim :

Örneğimizde dosyamızı "r+" kipinde açtıktan sonra seek() metodunu kullanarak dosyamızın imlecini 23.byte olacak şekilde ayarladık. Sonrasında write() metodunu kullanarak imlecin bulunduğu yere "Test" yazısını yazdırdık.

Bakalım dosyamızın içeriği ne oldu:

Dosyanın içeriğini okuyabilmek için dosyamızı açtıktan sonra seek() metodunu kullanarak imleci dosyanın başına konumlandırdıç ve read() metodunu kullanarak dosyayı okuduk.

Çıktıda da görüldüğü gibi "Kotlin" kelimesinin hemen yanına "Test" yazmış oldu. Eğer biz imleci 23.byte yerine daha düşük değerlerde bıraksaydık bu sefer de var olan karakterlerin üzerine "Test" yazacaktı.

Görelim :

Çıktıda da görüldüğü gibi "Kotlin" kelimesinin üzerine "Test" yazdı.

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me


Posted via Marlians.com
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 98.93% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

  ·  16 days ago Reveal Comment

You got a 50.00% upvote from @bid4joy courtesy of @elektroyazilim!

You got a 68.56% upvote from @brupvoter courtesy of @elektroyazilim!

This post has received a 33.33% upvote from @lovejuice thanks to @elektroyazilim. They love you, so does Aggroed. Please be sure to vote for Witnesses at https://steemit.com/~witnesses.

You got a 33.33% upvote from @redlambo courtesy of @elektroyazilim! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

You got a 23.53% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

You got a 97.12% upvote from @luckyvotes courtesy of @elektroyazilim!