Krótka Historia Zła

in zlo •  last year 


Czy zło jest czymś co może stworzyć tylko psychopata ?


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dziękuje za ten film :)

·

Bardzo proszę - nowe filmy come over:))