10 ciekawostek o MÓZGU

in zdrowie •  last year 

Dziś przygotowałem dla Was 10 ciekawostek o narządzie ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu:
mozg-komputer2-1420x670.jpg

 1. Mózg stanowiąc tylko 2% masy całego ciała zużywa aż 20% energii, która jest produkowana przez Twój organizm. Głównie chodzi tutaj o tlen. Mózg jest więc bardzo wrażliwy na jego niedobór.
 2. Prędkość impulsu nerwowego to ok. 400 km/godz.
 3. Gdy nie śpisz, Twój mózg generuje około 25 watów energii. Wystarczy aby rozświetlić żarówkę.
 4. Ludzki mózg jest nie­sa­mo­wi­cie pla­styczny. Jeśli jakiś obszar mózgu jest uszko­dzony, inny potrafi prze­jąć jego funkcje.
 5. W cza­sie snu mózg pra­cuje segre­gu­jąc infor­ma­cje, które zebrał w ciągu dnia.
 6. Jedna trze­cia całego mózgu zaj­muje się prze­twa­rza­niem bodź­ców wzrokowych.
 7. Śred­nia masa mózgu kobiety wynosi 1225, męż­czy­zny 1375g, a nie­mow­lę­cia 350 g.
 8. Za każ­dym razem, gdy pró­bu­jemy sobie coś przy­po­mnieć lub wpa­damy na nowy pomysł, powstaje nowe połą­cze­nie w mózgu.
 9. 100 procent mózgu wykorzystuje każdy człowiek. Przekonanie o możliwości korzystania jedynie z 10 proc. jest mitem.
  10..Cały Twoje myślenie to tak naprawdę elektryczność i chemia. Chemia to neuroprzekaźniki, które gdy zostają wypuszczane z synaps, mają za zadanie pobudzić inne neurony. Elektryczność to impuls, który przechodzi przez tak pobudzony neuron a na jego końcu również wypuszcza neuroprzekaźniki. Tak właśnie komunikują się neurony, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie działanie mózgu.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Duży plus za próbę odmitologizowania twierdzenia że używamy zaledwie kilku procent mózgu.
Pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć to co napisałeś w puncie 9: Każdy używa swojego mózgu w 100%. Gdyby tak nie było doszłoby po pewnym czasie do zaniku nieużywanych części.
Mit wziął się chyba z tego iż każdy używa swojego mózgu w indywidualny sposób i do różnych czynności. Jedni np. potrafią tańczyć inni grać na instrumentach, jeszcze inni malują, uprawiają gimnastykę, mówią wieloma językami czy opanowali jakieś inne umiejętności. Jeśli weźmiemy sumę wszystkich umiejętności opanowanych przez wszystkich ludzi i określimy to jako możliwości ludzkiego mózgu to wtedy porównując to co my potrafimy zrobić naszym mózgiem rzeczywiście będzie tylko mniejszym lub większym ułamkiem tych wszystkich możliwości. Uczmy się więc różnych rzeczy, poszerzajmy nasze możliwości bo nasz mózg potrafi bardzo wiele.

Dokładnie.
Jeżeli 90% mózgu jest zazwyczaj niewykorzystywane, uszkodzenie w tych rejonach nie powinno wpływać na człowieka. Jednakże w mózgu prawie nie ma regionów, które po uszkodzeniu nie prowadzą do utraty zdolności. Nawet drobne uszkodzenia mózgu mogą mieć poważne skutki.