Znowu Putin???

in zappl •  9 months ago

Polskie elity są tak przerażone reakcją Izraela i jego zamorskiej kolonii na nowelizację ustawy o IPN, że kwestią czasu pozostaje moment, kiedy usłyszymy KTO stoi za całą tą aferą. #sarkazm #polityka #reakcja

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

szach mat :)

·

Niedługo to będzie tak ze odwróci się od nas cały świat i zostaniemy sami.

Congratulations @curitek! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received
Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!