Zalazak sunca i njegovi zraci

in zalazak-sunca •  2 months ago 

Još jedan dan je za nama, pravo proleće i još jedan predivan zalazak sunca.

20181026_174644.jpg

20181026_180316.jpg

Zraci sunca koji se probijaju kroz oblak i daju mu specifičan odsjaj, uživajte u svakom trenutku njegove lepote.


Takođe, želela bih da ukažem na to, da od ovog posta, benefikujem (poklanjam) 20% moje nagrade Zajednici Steem-Banat (@banat) za dobrobitne svrhe okolnih sela i mesta.

Beneficije mogu se uraditi jednostavno na SteemPeak.com sajtu, u njihovom Editor-u

Ujedno, apelujem sve korisnike koji žele da pomognu Zajednici Steem-Banat da imamo lepše okruženje domovine, i ako mogu nešto da daju od svojih nagrada u dobrotvorne svrhe sela i mjesta da se pomogne gde je to potrebno.

Steem-Banat Zajednica je jedna od retkih, iako je nova, ideja je ekstra, jer je to u mnogim mestima neophodno!


Ljubi vas vaša Maja

(Sadržaj teksta, kao i slike i video zapisi su moji lični i privatni podaci.)


Moji Profili na svim Decentralizovanim Steemit Blockchain Platformama (DSBP):

[Partiko App] [Busy.org] [Ulogs.org] [SteepShot.io] [D.Tube] [Vimm.TV] [DSound.audio] [DMania.lol] [Memestagram.io] [DLike.io] [

Steemit.com / https://signup.steemit.com/?ref=obsesija
] [Stage.Steemiz.io] [Zappl.com] [Musing.io] [SteemEngine.net] [SteemHunt.com] [SteemPeak.com]

Kao i na svim ostalim Decentralizovanim Blockchain Platformama (DBP):

[Bit.Tube]

[Bit.Tube App - Instalirajte ovaj novi, neverovatan dodatak za vaš Browser - i vaše provedeno vreme surfovanja po Net-u, bilo gde, na bilo kojim stranicama i sajtovima, biće isplaćeno u Tube Krypto-Valuti. Unovčite buduća surfovanja i vaše dragoceno vreme na Net-u.]

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! Readers might be interested in similar content by the same author:
https://steemit.com/serbiacontest/@obsesija/nocne-fotografije

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Maja-obsesija from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.