Sort:  

Kako sam se stručno provukao kada sam umesto medicine odabrao biologiju :D

Jesi, pogotovo da si osta u našim zemljama 😕