YourCityVibez Entry - Urban

in yourcityvibez •  last year

Moscow International Business Center

A modern business center in the west of Moscow, located at the Delovoy Tsentr metro station. The center project was created in 1992, however, the execution came much later. In the years 1996-2017, 11 of the 30 buildings were built. Among the postmodern skyscrapers is the highest building in Europe - Federation Tower, measuring 374 meters, which consists of 101 floors. It is estimated that after the completion of the complex, 250-300,000 people will work here. people.

Międzynarodowe Centrum Biznesowe w Moskwie

Nowoczesne centrum biznesowe w zachodniej cześci Moskwy położone przy stacji metra Delovoy Tsentr. Projekt centrum powstał w roku 1992, jednak wykonanie przyszło dużo później. W latach 1996-2017 wybudowano 11 z zakładanych 30 budynków. Wśród postmodernistycznych wieżowców znajduje się najwyższy budynek Europy - Federation Tower, mierzący 374 metry na co składa się 101 pięter. Szacuje się, że po ukończeniu kompleksu pracować tu będzie 250-300 tys. ludzi.

40.jpg

Sony A6000 + Sigma 19 f/2.8
f/5.6, ISO100, 15s

#YourCityVibez Entry - Urban

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!