so you want to run xrp network Validator

in xrp •  3 months ago

każdy może prowadzic noda w sicie XRP - przykladowa instrukcja jak :

https://medium.com/@WietseWind/how-to-run-a-ripple-validator-digitalocean-7e5fca1c3d77

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dzięki za link. Zawsze się zastanawiałem czy Ripple jest rzeczywiście zdecentralizowane, wychodzi na to że jednak tak, o ile węzły firmy ripple nie mają jakiegoś podwyższonego priorytetu w tej sieci. Pozostaje tylko jeszcze jedna istotna kwestia czy ripple udostępnia kod źródłowy validatora? Jeżeli nie to bez problemu może być tam zaszyty zdalny wyłącznik lub jakikolwiek inny kod.