podsumowanie roku dla Ripple i XRP

in #xrp3 years ago

Sporo sie dzialo w 2018 roku dla Firmy Ripple czego nie odzwierciedla cena Aktywu XRP
czego mozemy sie spodziewac w 2019 ? tego mozemy sie domyslac po tym co widzielismy w 2018stym

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36460.11
ETH 2428.68
USDT 1.00
SBD 3.75