moren hennes smilte bittert på henne.

in #writing4 years ago

Da solen følte seg krypende over den østlige horisonten, ble Raodah blitt rushing til sønns soverom. Morgen hilste kokokan kuk fra alle hjørner av landsbyen for å få effekten av den unge enken ble stadig mer urolig.

Hvorfor ikke, retningen med klokken rettet nesten til nummer seks, men barnet alene våknet ikke fra søvnen. Ikke bare nervøs, men sakte Raodah ansikt ser så irritert etter å ha sett barnets oppførsel er ikke som vanlig.

"Udin er raskt våken, allerede dag," sa Raodah etter sin sønns seng. Enten fortsatt i drømmens verden, var ordet ignorert Udin.

"Utin la oss våkne opp, selv om du er sen til skolen", ristet Raodahs ord litt av sin sønns kropp. Imidlertid, hva en drømmedrøm, Udins påvirkning vekker ikke opp.

Snøen til udin klarte fortsatt så tydelig i Raodahs ører, noe som gjorde ham stadig mer irritert. Putten på høyre side av sønns kropp ble senere tatt langsomt i pukulkannya mot Udins ansikt.

"Udiiiin, våkne opp". Ikke høre, men følte et slag på en forsterker i ansiktet hans brakt Udin et øyeblikkelig snap. Ser litt morsomt ut for hans barns reaksjon, bringer virkningen av Raodah smil, utviser sin vrede mot sin sønn.

"Ah mor, forstyrr Udins drøm alene," sa Udins spontane hilsen, at moren hennes smilte bittert på henne.

"Drømmer, drømmer. Nå har du en rask dusj, og det er ikke lenge for deg å gå i skole ".

"Skole, skole igjen. Utin lat å gå på skole bu. Bored, svarte Udin da han droppet hodet tilbake på puten. Hva et sjokk Raodah, han kunne ikke tro at hans sønn ville snakke sånn.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24742.62
ETH 1924.89
USDT 1.00
SBD 3.31