Putoh Harapan

in #writing4 years ago

Bulen purnama ditop lee awan...
Hana lee terang semeloh donya...
Cinta di adek jinoe hilang...
Yang laen kumbang ka gata cinta...

Saket hatee loen sang ka meu labang...
Hana lee leukang di dalam dada...
Keupu dak loen moe hancoe harapan...
Ureung loen sayang ka tan setia...

Ie laot paseng rayeuk geulumbang...
Hancoe harapan uloen keu gata...
Yoh masa dilee uloen ta sayang...
Tapi oh leuh nyan tan lee ta niet na...

Cinta yang loen jok hana lee harapan...
Yang laen kumbang ka ta tem cinta...
Pakon keuh menoe digata sayang...
Tatem tunangan ngon laen pemuda...

Keupe dak loen moe putoh harapan...
Han lee meusajan geutanyoe dua...
Tatem tingai lon demi sigam nyan...
Hatee loen hancoe cukop kecewa...

Salem uloen nyoe keu dinda sayang...
Saleum kekangan yoh tanyoe dua...
Meah salah loen yang na lon lakukan...
Semoga dinda bahagia dalam berumoh tangga...

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 18923.59
ETH 1306.65
USDT 1.00
SBD 2.52