meest kummaline Nad ütlevad, et kõike saab

in #writing4 years ago

Kuidas teha meest kummaline
Nad ütlevad, et kõike saab teha armastuses ja sõjas ning armukõikude valdkonnas on vähe relvi, mis on võimsam kui kadedus. Kui teete õigeid asju, võite kasutada seda nõrkust kui oma jõudu. Ükskõik, kas soovite mängida raskesti juurdepääsetavat uut


Kuidas teha meest kummaline
Nad ütlevad, et kõike saab teha armastuses ja sõjas ning armukõikude valdkonnas on vähe relvi, mis on võimsam kui kadedus. Kui teete õigeid asju, võite kasutada seda nõrkust kui oma jõudu. Ükskõik, kas soovite mängida raskesti juurdepääsetavat uut abikaasat, teha oma partner soovida rohkem või tahate endist isikut, kes pritsib teid, järgige neid

samme, et peaaegu iga mees teeks seda, mida soovite. Kui ta on sinu endine, peaksite proovima natuke raskemini, et seda teise mehe abil kasutada.
abikaasat, teha oma partner soovida rohkem või tahate endist isikut, kes pritsib teid, järgige neid samme, et peaaegu iga mees teeks seda, mida soovite. Kui ta on sinu endine, peaksite proovima natuke raskemini, et seda teise mehe abil kasutada.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by blackcoffee from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.