Word Poetry Challenge #21 : "Kalawakan" Tagalog Edition | Win STEEMs!

in #wordchallenge2 years ago (edited)

Mas magiging kapana-kapanabik ang edisyong ito dahil panibagong paligsahan na naman ang susulong sa ating kalahok. Lubos tayong nagagalik sa partisipasyon ng mga nakararami at hinahangad kong mas dadami pang mga orihinal na tula ang mailalathala sa Steem blockchain.

Hello Makatang Pilipino!

Nais kong ipahayag panibagong edisyon ng "Word Poetry Challenge" (Tagalog Edition), ito'y isang patimpalak na naglalayong maipakita ang kagandahan ng tulang nilikha ng ating kapwa kababayan at sila'y gantimpalaan sa kanilang bukod tanging mga gawa na inilathala sa Steem Blockchain.

Ngayon, nasa ikalabing-siyam na edisyon na tayo ng naturang paligsahan na may panibagong tema para sa inyong mga entries.

"Kalawakan"

Ang patimpalak na ito ay ginagawa kada linggo para mas kapana-panabik para sa mga Pilipinong nais makilahok.

Panibagong Tuntunin :>

Dapat gamitin ang salitang "Kalawakan" sa iyong nagawang tula.>

Ang mga nanalo bilang Champion at 1st runner-up sa Word Poetry Challenge #21 ay pwedeng magsumite ng kanilang entries (na bibigyan ng upvotes), ngunit bilang pagbibigay ng pagkakataon sa ibang Steemians na manalo, ay hindi pwedeng hirangin sa paligsahan ngayon.

Paano Sumali sa Patimpalak na Ito?

"Kalawakan"

Simple lang, gumawa ng isang tula na tugma sa Tema para sa patimpalak na ito. Ang temang salita ay dapat maging pangunahing paksa ito sa iyong ginawang tula. Sa ngayon, ang ating temang salita ay "Kalawakan". Ang mga patnubay na ito ay dapat masunod para maging valid ang iyong entry.

Alituntunin | Panuntunan

 • Ang pamagat ng entry ay dapat : "Word Poetry Challenge #21 : Kalawakan"
 • Ang iyong unang tag ay dapat #wordchallenge
 • Ang entry sa paligsahang ito ay dapat Tagalog.
 • Ilagay mo sa comment section ang link ng iyong entry para maging valid ito.
 • Hanggang dalawa lamang ang maximum na entry sa paligsahang ito bawat user.
 • Ang nailathala ay dapat orihinal mong katha at hindi pa nailathala sa ibang sites (Automatic Disqualification kung mapapatunayan)
 • Ang mga larawang gagamitin ay dapat orihinal o dapat maayos na nai-credit sa may-ari.

WP Tagalog.gif

Gantimpala

Positiion

Prize

CHAMPION

5 STEEM

1st runner-up

3 STEEM

2nd runner-up

2 STEEM

Mentions (2)

1 Steem each

Ang deadline ng pagsumite ng Entries ay ngayong November 21, 2018 at 11:59 p.m. (GMT +8). Ang mga huling mga naisumiteng entry ay hindi na tatanggapin.

Ang mga mananalo sa patimpalak na ito ay iaanunsyo sa November 22, 2018 (Sa Gabi) kasama na ang gantimpala sa mga mananalo.

Ang Ating Hurado ay ako : @jassennessaj


Major Sponsors :

@donkeypong | @curie | @bobbylee


Minor Sponsors (Less than 5 Steem)

@amayphin | @nachomolina

Kailangan ko ang inyong Suporta para sa Pagpapatuloy ng Patimpalak na ito :

Donation Type

Wallet address

STEEM

@wordchallenge / @jassennessaj

SBD

@wordchallenge / @jassennessaj

BTC

3BLieX4aUw5iroNBHDfXppZBMoF4bGZfMq

PHP

3KmKRrvCMLesuDxHjPuJvuSQQRARsHfUMx

ETH

0x32eb05fefeeb1508bb6a0bc19843f906235ddc2f

BCH

pzzlxzwjyc9qqwxyet94n2ta4nsyuh0r8scdlak5c7


 • Kung nais ninyong magbigay ng donasyon (upvote, SBD/Steem donations, pag-anunsyo ng contest sa mga kakilala). Sana i-upvote ninyo ang post na ito.
 • Gumawa at magsumite ng entry sa patimpalak na ito.
 • I-upvote ang post na ito.
 • I-resteem ang post na ito.
 • Kung nais mong magmungkahi ng Tema sa susunod na patimpalak, i-kontak mo ako sa Discord @jassennessaj#9609 o sa email ijassenn@gmail.com

Aasahan ko ang iyong Paglahok kabayan! :)

Ako'y lubos na nagpapasalamat kay @jason04 sa napakamatinding mga graphics design para sa paligsahang ito. Lubos ang aking galak sa iyong tulong, kabayan.

WP Tagalog.gif

Sort:  

Wow 10 steem!!

Posted using Partiko Android

I'm sorry for the wrong prize statement @junebride. It was changed to 5 Steem as the champion :).

hehe ok jas

Hello, ito po aking ilalahok sa edisyong ito https://steemit.com/wordchallenge/@chameh/word-poetry-challenge-21-kalawakan-402a3ea17ff9f . Sana'y magustuhan ng ating hurado. Salamat po.