"Word Poetry Challenge #18 : Tamang Panahon"

in #wordchallenge3 years ago (edited)

"Word Poetry Challenge #18 : Tamang Panahon"


Ownsrc

Sana ika'y tamang makarating sa aking piling
Sapagkat uhaw sa iyo ang mapakunwaring damdamin
Pag-aasam sa iyo ay akin, sa Diyos ay dalangin
Pawang hindi pa maaring ipagbuklod mga damdamin natin

Kailan ko kaya mararanasan?
Alam kong matagal pa ngunit bango mo'y inaasam
Ngunit sarili koy di ko pa alam, bulsa koy wala pang laman
May mga bagay pa akong gustong maratnan, makamtan

Sa bawat pagpatak ng bawat oras
Ikaw and sadyang nagpapa-alalang lunas
Kaya tuloy mga pangarap koy di kumukupas
Sapagkat hinangad kong sa kung sino man, mabigyan ng magandang bukas

Ako'y uhaw pa sa tawag ng kagalakan
Sarili ko din ay di ko pa napapatunayan
Hayaan mo munang ako'y makipagsapalaran
Tadhana na ang gabay sa ating kapalaran

Huwag muna tayong magmadali
May mga bagay na di kayang makuha dahil sa ikli
Mga bagay na pagsisihan dahil nagakamali
Mga desisyon na parang usok, naglalaho sagli

Alam kong darating din ang tamis ng panahon
Mga landas nating pagtatagpuin ni Panginoon
Mga labing nagsasabing ito na talaga yon
Mga pusong pinaghambing ang sarap siguro non

Ngunit ba papel at ballpen ang siyang gamit ko
Mga gamit at paghahanda papunta sa iyo
Pag-aaral, negosyo, at karera ang naging instrumento
Sa magandang buhay laan sa'yo

Ang tuyo ay di pa nababasa
Ang ibon ay di pa nakagawa
Mga awit at tulang di pa nailalathala
Aasamin ko ang araw na tayo ay pinagpala

Hanggat ang puso ay taimtim na naghihintay
Panalangin sa Diyos ang matinding gabay
Landas mo sana'y anorin patungo sa aking buhay
Sa tamang panahon maiaalay

@brapollo

Sort:  

Hi @brapollo29!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 1.217 which ranks you at #44535 across all Steem accounts.
Your rank has improved 150 places in the last three days (old rank 44685).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 224 contributions, your post is ranked at #213.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • Try to show your post to more followers, for example via networking on our discord!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server