✎✎ Word Poetry Challenge #1 : Larawang Kupas✎✎

in wordchallenge •  6 months ago

Word Poetry Challenge #1 : Larawang Kupas

Magandang araw sa lahat lalo na sa mga mambabasa. Ako po ay galak sapagkat ako po ay nakasali sa patimpalak na ito, ang ganitong klase ng patimpalak ang kahanga-hanga layon nitong maipakita ang angking galing ng Pilipino sa paggawa ng tula. Nais ko pong sanang bigyan ng pasasalamat ang may gawa nitong patimpalak @jassennessaj mabuhay ka kapatid at higit sa lakat ang Poong Maylikha sa pagbigay nang kaalaman upang makagawa ng sarili kong tula. Nais ko pong ibahagi sa inyong lahat ang larawang kupas na ito na kung saan sa akin ay napaka-espesyal. Ang larawang ito ay nakunan sa mismong araw ng pag-iisang dib-dib ni Ama't Ina, na kung saan masasaksihan ang kanilang tubay na pagmamahalan na nagbunga ng isang pamilya. Inaanyayahan ko po ang lahat ng Pilipino na sumali at ibahagi ang natatanging talento sa paggawa ng tula, sana'y inyong suportahan at tangkilikin ang patimpalak na ito sa pamamagitan ng (upvote, SBD/Steem donations, pag-anunsyo ng contest sa mga kakilala).

Sa apat na sulok na ito
Nag-uumapaw ang damdamin
Isang panganip na yari sa papel
Bukod tangi ang ito'y marating

Sa apat na sulok na ito
Tila luma at kupas na
Ngunit ito'y may gustong ipahayag
Ang tamis, saya, at tuwa

Sa apat na sulok na ito
Makikita kung saan nagsimula
Ang lakbay ni Ama't Ina
Bunga ay isang munting Pamilya

Sa apat na sulok na ito
May gustong iparinig
Tunog ng kampana, ika'y mapakikilig
Mga awit ng pag-iisang dibdib

Sa apat na sulok na ito
Kahit di ko man nasaksihan
Pag-iisang dibdin ni ama't inang
Alam kung dalisay ang kanilang pagmamahalan

Sa apat na sulok na ito
Larawang pag-ibig ay punong-puno
Kumupas man ang larawan
Ngunit hindi-hindi sa isipan

Nawa'y inyong nagustuhan ang aking gawa, lubos kong ikaliligaya ang inyong pagboto at pagkomento.
Maraming salamat po :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ito'y maalindog. Nakakaantig ang mga katagang iyong ginamit. Maraming salamat sa paglahok kabayan! Palarin ka sanang manalo.

·

Maraming salamat sa napaka nakaka-antig damdaming mga pahayag, Sanay palarin at mabigyan ka ng Poong Maykapal sa iyong mga nais at mga panalangin, Labis ang aking galak sa pagbigay mo sa mga Pilipino ng rason upang mas maihulpa pa at mas mapagyaman ang wikang filipino. Alam kong hindi lang ako ang nagpapasalamat, Naway Iyong mapagpatuloy
@jassennessaj

Congratulations! This post has been upvoted by the communal account, @steemph.cebu by brapollo29 being run at Teenvestors Cebu (Road to Financial Freedom Channel). This service is exclusive to Steemians following the Steemph.cebu trail at Steemauto. Thank you for following Steemph.cebu curation trail!

Don't forget to join Steem PH Discord Server, our Discord Server for Philippines.