The Witcher 2: Assassins of Kings - 2 felvonás

in #witcher7 months ago


Egy igazi hős maga írja a történetét. Riviai Geralt egy witcher, azaz szakavatott szörnyvadász. Kitett gyermekként találtak rá, s így mutáció és kegyetlen kiképzés során vált azzá, aki. Elmondhatatlan káosz kora jött el. Hatalmas erők csapnak össze a színfalak mögött a hatalomért és befolyásért vívott játszmában. Az Északi Királyságok háborúhoz mozgósítanak. De egyetlen sereg sem elég erős ahhoz, hogy megakadályozza a véres összeesküvést: valaki királyi főkre vadászik! Minden gyilkossági kísérlet tovább növeli a káoszt. Az erősebb elnyomja a gyengébbet, a kegyetlenség és erőszak mindennapossá válik...

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.02
BTC 11716.99
ETH 426.26
SBD 1.06