แห่ต้นดอกไ...

in #whereinlast month

แห่ต้นดอกไม้
สวัสดีครับสำหรับโพสต์นี้ก็เป็นพิธีกรรมทางศาสนานะครับแล้วก็เป็นเหมือนวัฒนธรรมที่มีขึ้นในหมู่บ้านครับที่ทำกันมาแต่อ่านแล้วนะครับก็เป็นเหมือนกันทำบุญเดือน 10 นะครับเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ 2 ของกิจกรรมของพิธีกรรมที่มีขึ้นในหมู่บ้านก็คือถ้าไม่ทำทำจัดพุ่มดอกไม้นะครับซึ่งจะมีเงินครับก็ของใช้ขนมนมเนยอยู่ข้างใน

ถึงก็จะต้องเอาไปที่วัดนะครับแล้วก็มีการแห่รอบศาลา 3 รอบแล้วจากนั้นก็จะมีการยกธง 2 ต้นด้วยกันแต่งตัวเดี๋ยวก็ต้องหมายกันอีกทีว่ายกคืออะไรครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณ 3:00 น 4:00 น แล้วก็จะมีกิจกรรมมีการครับเดี๋ยวจะมีเก็บภาพมาให้ดูสำหรับคืนนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting.🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13037.06
ETH 417.02
USDT 1.00
SBD 1.00