วันเดินทาง...

in #whereinlast month

วันเดินทางกลับต่างจังหวัด
สวัสดีครับทุกคนสำหรับบทความนี้ก็เอาเรื่องราวของการเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเพื่อที่จะมาทำบุญ ก็ออกเดินทางตั้งแต่เวลาประมาณ 10:30 น ก็ถึงปลายทาง ที่จังหวัดศรีสะเกษ กันทรลักษ์ที่เวลาประมาณ 7:30 น ระหว่างทางไปช่วยนะครับที่นั่งคุยเป็นเพื่อนรู้สึกง่วงก็เลยหาร้านแวะซื้อกาแฟสด ร้านที่ว่าชื่อว่าร้านตาคุ สงสัยก็เลยถามแม่ค้าว่าตาคุ ชื่อร้านหมายถึงอะไร มีที่มาที่ไปยังไง ก็คือเป็นชื่อตำบลสถานที่ตั้งร้านครับที่ชื่อว่าตาคุ
ก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับกาแฟ 3 แก้วหลังจากนั้นก็พากันเดินทางต่อนะครับเพื่อจะถึงเป้าหมายให้ท่านมืดนะครับเพราะว่าจะได้เก็บแรงไว้สำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อที่จะซื้อของมาเตรียมทำบุญนะครับ ok ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องประมาณนี้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะความหน้าสวัสดีครับ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

Hello kolkamkwan!

Congratulations! This post has been randomly Resteemed! For a chance to get more of your content resteemed join the Steem Engine Team

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

thank you for supporting.🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13654.22
ETH 404.00
USDT 1.00
SBD 0.98