สั่งพาเลทพ...

in #whereinlast month

สั่งพาเลทพลาสติก 100 ตัว

สวัสดีครับวันนี้รายงานสถานการณ์นะครับวันนี้เรามีสักพาเลทมาเพิ่มรวมทั้งหมด 100 ตัวเป็นพาเลทพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเป็นพาเลทมือสองราคาถูกกว่าของใหม่ครึ่งๆเลยแต่ดูจากสภาพแล้วเหมือนใหม่ก็ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนบริษัทลงไปได้เท่าตัวเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆโอเคสำหรับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting 🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13294.86
ETH 415.91
USDT 1.00
SBD 1.00