อาหารของคน...

in #wherein2 months ago

อาหารของคนงบน้อย
หลังจากที่เราไปเที่ยวกันแล้วนะครับก็เที่ยวอย่างสนุกสนานแล้วก็ใช้จ่ายอย่างสุขสบายเวลาเที่ยวก็เที่ยวให้เต็มที่
เวลาตังค์หมดรู้จักใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ก็เป็นธรรมดาเพราะว่ายังไม่ถึงกลางเดือนด้วยซ้ำเราใช้จ่ายกันเกินตัวไปพอสมควรที่จะต้องรู้จักนะมัดระวังนะครับต้องคำนวณเผื่อไว้ครับว่าจะพอใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือนหรือเปล่า
และนี่ก็คือทางเพราะของเราก็คือต้องรู้จักกินแล้วหลังจากที่กินแบบสบายมาแล้ว 1 วันนะครับ ok ครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่เท่านี้นะครับ 2 รูปภาพมาม่ากับไวๆ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13724.94
ETH 405.11
USDT 1.00
SBD 0.98