มื้อเที่ยง...

in #whereinlast month (edited)

มื้อเที่ยงเมื่อวานครับ
สวัสดีครับผมก็ทักทายกันเป็นปกติธรรมเนียมของคนไทยเรานะครับต้องสวัสดีฉันก่อนเช้านี้ผมมีเมนูเมื่อวานไม่ได้เอามาอวดกันก็มาลงเช้าๆหน่อยละกันครับเป็นเมนูที่พอดีว่าออกไปข้างนอกนะครับก็เลยว่าหาอะไรทานมันค่อนข้างที่จะตัดสินใจเยอะหน่อยเวลาจะหาอาหารทานไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีไม่รู้จะทานอะไรดีก็ไปเจอหมูย่างหน้าบริษัทเก่านะครับตอนนี้พอดีมีเรื่องไปติดต่อที่ธนาคารที่บริษัทเก่าก็เลยว่าจะจัดสักหน่อยนึงนะครับเอากินทานแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากมากมายเอามาทานที่บริษัท

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

มันคือหมูย่าง?^^

ถูกต้องนะครับผม

ไม่ใช่ ^^

小尖椒 配什么肉鸭

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project. #wherein 还没加入我们微信群的欢迎联络小助手 cnsteem

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10976.51
ETH 383.02
USDT 1.00
SBD 0.98