A little rest Malý odpočinek

in #weedcash4 years ago

IMG_20201006_132154.jpg

EN-Google translate-The whole weekend was worth it, everything spoils me. The only thing that opened such a construction bazaar and only for a bribe 😂. so I had to sit in the workshop and have plum brandy. It doesn't look like that, but I also clean up there. Now for everything 💩.
One I'm running out is it's time to open another 😋.

CZ-Celý víkend stál za to , vše se mi kazí . Jediné co bylo otevřené tak stavební bazar a to jen za úplatek 😂 . tak už jsem si musel sednout v dílně a dát slivovici . Ono to nevypadá ale tam taky uklízím . Teď na vše už 💩 .
Jedna už mi dochází je na čase otevřít další 😋.

IMG_20201117_230144.jpg
IMG_20201122_174305.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68296.35
ETH 3839.24
USDT 1.00
SBD 3.64