သူငယ္ခ်င္းေတြ အေၾကာင္း အပိုင္း ၂၈

in wafrica •  8 months ago

images(3).jpg

" ေရႊဆိုင္ေတြက မိတ္ရေအာင္ ေငြႀကိဳေပးထားၾကတာလား "
" ဟုတ္တယ္ ဦးေလး၊ ပစၥည္းေတြလဲ ႀကိဳေပးထားၾကတယ္ "
" ဘာပစၥည္းေတြလဲ "
" ႀကိတ္စက္ ပစၥည္း၊ ခ်က္ကန္ ပစၥည္း အမာခံပစၥည္းေတြေပါ့။ ဒီဇယ္၊ ယမ္း "
" ဘယ္ပုံစံနဲ႔ ေပးတာလဲ "
" အင္းပိုင္ေတြကို ေပးတာ၊ သူတို႔မွာ ႀကိတ္စက္နဲ႔ ခ်က္ကန္ေတြ႐ွိတယ္ "
" သူတို႔က ေရႊအ႐ိုင္းျပန္သြင္းတယ္ေပါ့ "
" ဟုတ္၊ တခ်ိဳ႕က ေလွာ္ဖိုေတာင္ လာအပ္တယ္ "
" တို႔ဆိုင္ေကာ အဲဒီပစၥည္းေတြ မတင္ဘူးလား "
" အခု မတင္နဲ႔ဦး၊ မိတ္မရေသးခင္ ေငြအိပ္ေနမယ္ "
" ဟုတ္တယ္၊ ေရႊအရင္ဝယ္ရမယ္ "
" ရမည္းသင္းက ေရႊသန္႔စင္ဆိုင္ေတြကို ေရႊမ်ားမ်ားသြင္းရင္ သူတို႔လဲ ကိုယ့္ကို ႀကိဳတင္ေငြ ထုတ္ေပးတယ္ "
" ဘယ္ေလာက္ထုတ္ေပးလဲ "
" က်ေနာ့္ဆရာဆိုရင္ သိန္းေထာင္ခ်ီႀကိဳထုတ္ေပးတယ္ "
" သူ႔ဆီ ေရႊ သြင္းတဲ့သူ မ်ားလို႔ေပါ့ "
" လုပ္တာလဲၾကာၿပီ ဦးေလးရယ္၊ ေရႊေတာတိုင္းမွာ သူတို႔ဆိုင္ေတြခ်ည္းပဲ "
" သူ႔မိတ္ကို ကိုယ့္မိတ္ျဖစ္ေအာင္ ခ်က္ျခင္းမလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ကိုယ့္ဖာကိုယ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ အရင္လုပ္ရမယ္ "
" ဦေလးက ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ "
" သူမ်ားလာမေရာင္းလဲ ကိုယ့္ဖာကိုယ္ ေရႊရေအာင္ လုပ္ရမွာ "
" ဦေလး ေရႊတူးမလို႔လား "
" စဥ္းစားၾကည့္တာ "
" ေရႊတူးတာ အရင္းမ်ားတယ္၊ ျပန္ရမရ မေသခ်ာဖူး "
" သိတယ္၊ AD 6 မွာ ေဂ်ာစားရင္ေကာ "
" အဲဒါ ေကာင္းတယ္ ဦးေလး၊ သူမ်ားေရႊေရာ ကိုယ့္ေရႊေရာ ရတာတာေပါ့ "

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-06-24T14:33:12
Account Level: 1
Total XP: 188.50/200.00
Total Photos: 29
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

You got a 3.57% upvote from @emperorofnaps courtesy of @agagko!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Dear friend, you do not appear to be following @artzone. Follow @artzone and get added to our voting list for valuable up-votes!