Buồn!

in #vn3 years ago

62B8459B-1D90-4C7D-8746-BE464B3AC472.jpeg

Có những khoảng khắc trong cuộc sống
Trong công việc
Trong cuộc đời
Mà làm cho ta mệt mỏi
Mệt mỏi đến mức khó thở
Ta có nên bỏ hết rồi có một cuộc sống yên ổn?
K cần Sân si bon chen với thiên hạ

Tiền làm gì cho nhiều, 1 phút chốc cũng có thể biến mất thôi
Danh tiếng tích góp làm gì để rồi 1 ngày cũng vào thành quên lãng

Cái tồn tại và thực tế nhất là ly matcha machiatto này
Hãy tận hưởng nó.

Sort:  

T cũng thích matcha, ngon thật sự

Vậy thì đi uống trà nhiều hơn đi !

Lần đầu tiên t biết đến matcha qua cô b thân, n ngon theo cách uống vào ko ngọt mà thanh thanh

Đúng rồi, tận hưởng nó đi.
Mệt mỏi là lẽ đương nhiên phải có trong cuộc đời, nó làm ta trân quý những phút giây yên tĩnh.
Thế giới luôn tồn tại 2 mặt đối lập, không bao giờ khác được.
Bạn uống matcha còn ta uống trà :)

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-03T17:04:03
Account Level: 1
Total XP: 368.60/200.00
Total Photos: 64
Total comments: 19
Total contest wins: 0
And have also received a 0.09 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

rất ngon phải không em, tận hưởng giây phút hiện tại là đáng giá nhất

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.06
JST 0.044
BTC 39701.92
ETH 2289.00
USDT 1.00
SBD 6.54