Thinking the life

in vn •  5 months ago

Ko phải lúc nào trời cũng đầy nắng đẹp, ko phải lúc nào mọi việc đều suôn sẻ như ý. Những lúc như vậy hãy nhìn thoáng đi một chút, nghĩ thoáng đi một chút sẽ thấy nhẹ lòng.
Thất bại ko đáng sợ, điều đáng sợ là vì thất bại mà mất niềm tin.
Buồn cũng qua một ngày
Vui cũng qua một ngày
Và giờ lại cũng một ngày
Cớ gì ta để cuộc đời mình trôi qua trong nản lòng và khổ não.
IMG_20181104_213412.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!