Thơ

in vn •  7 months ago

TÌNH YÊU CHẾT


Đã nói câu : "từ biệt" ấy hôm nao
Sao con tim, vẫn cồn cào thầm nhắc
Anh phương Nam, em tận miền đất bắc
Nắng nơi anh, mưa lắc rắc trong em...
... Tình yêu khi, trăng đổ bóng ngang thềm
Lúc bình minh, rơi lên trên đôi má
Chú chích chòe, sớm ra đã mặc cả
Anh chào mào, thì đon đả đành hanh...
... Xa nhau rồi, anh có nhớ có mong
Có còn em, trong lòng một chút ít
Có buồn rầu, khi tình yêu đã chết
Có vội vã, vứt hết kỷ niệm xưa...! 79 ?

 07/09/2018
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!