Càng lớn lên con người ta càng thích sự tĩnh lặng và đơn giản.

in #vn-newbie6 years ago

Ai củng từng có một tuổi trẻ xông pha đầy nhiệt huyết, thích sự ồn ào tấp nập nơi phố thị.
Tôi củng vậy, củng bôn ba bươn chải, rồi củng thích những nơi ồn ào náo nhiệt khi tuổi còn mới đôi mươi

Dần già, khi độ tuổi đã cập kề đầu 3, trong tôi lại thích sự tỉnh lặng và đơn giản.
Nếu như lúc còn trẻ, lúc mới tốt nghiệp, thích ngao du đây đó, thích vào những quán xá tấp nập sang trọng hay đến những lễ hội ồn ào. Thì giờ đây, có lúc 1 mình bên ấm trà nóng cùng vài điếu thuốc và nhâm nhi một mình. Có lúc 1, 2 người bạn cùng ngồi thưởng thức trà, cafe ở những nơi mộc mạng chân quê như này là cảm thấy thú vị rồi.

Cùng ngồi trò chuyên, ngắm những bông hoa trồng được hay bắt gặp đâu đó mà mình thích

Lúc rảnh rỗi thì ngồi vuốt ve trò chuyện với thú cưng.

Mọi người có những sở thích hay quan điểm sống thú vị chia sẻ cùng tôi nhé.

Sort:  

Bắt đầu thích sự tĩnh lặng là bắt đầu lớn.
Nhìn lại một chút và nghĩ một chút về cuộc đời.
Rút cuộc điều gì là cần nhất trong cuộc sống này!?

Ráng viết thêm đi

Congratulations @lht! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67402.68
ETH 3481.04
USDT 1.00
SBD 2.65