Sort:  

Heyyy, wat leuk. Jij oo zie ik. Dankje voor het langskomen.... XD

Yep, ik ook. Welke regio in NL woon je? Ik in Amsterdam omgeving.

Ow ik woon niet in NL. Ik ben van Suriname.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13563.52
ETH 388.15
USDT 1.00
SBD 0.98