Sort:  

witamy i dzieki za fajna opinie a co do filmiku nagralem go normalnym aparatem siedzialem z tylu za rodzina tylko mnie troche bolaly rece :)

11 wpisów pond 600 obserwujacych - gratuluje, nie wiem jak to Zrobiles

Wow I remember this place as a child, its cool thats its still there :-)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20301.02
ETH 1151.77
USDT 1.00
SBD 3.25