Thông tin mới: "SignRequest x LTO Network "

in vietnamese •  3 months ago 

"SignRequest, một trong những nhà cung cấp chữ ký điện tử hàng đầu châu Âu, đã thêm giải pháp blockchain của LTO Network vào ứng dụng chữ ký điện tử của mình. Việc tích hợp đã được thử nghiệm từ đầu năm 2019, và hiện đang hoạt động!"

Hôm nay SignRequest, một trong những bên ký điện tử lớn nhất châu Âu đã tham gia LTO Network để bảo mật các tài liệu được ký trên nền tảng của họ. Với rất nhiều sự lựa chọn và chuỗi khối, chúng tôi đã hỏi Michaël Krens, CTO của SignRequest, điều gì đã khiến anh quyết định triển khai LTO Network .

Trong vài năm qua, việc áp dụng chữ ký số đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh doanh nghiệp. Trong khi chỉ vài năm trước, máy quét và chuyển phát có một phần quan trọng trong việc ký kết thỏa thuận ‘wet signature’, chữ ký số đã được đưa vào các bộ phận tài chính và pháp lý. Các ngành công nghiệp truyền thống chậm chạp trong việc áp dụng rộng rãi các công nghệ mới, với chữ ký số dường như là ngoại lệ của quy tắc này. Ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la này với tốc độ tăng trưởng gộp 31% mỗi năm cho thấy sự kéo dài mà công nghệ này vẫn phải cung cấp. Với tương lai, trong đó các giải pháp mới cho phép chữ ký số trở thành quy trình công việc kỹ thuật số giúp tiết kiệm tiền, tăng hiệu quả và đưa doanh nghiệp tiến lên, những con số tăng trưởng dự kiến ​​này thậm chí có vẻ khá bảo thủ.

Michaël Krens, CTO của SignRequest:

“ Sử dụng blockchain cho Proof-of-Existence cho chữ ký điện tử vừa có ý nghĩa và đã xảy ra. Khi chúng tôi nghiên cứu các nền tảng blockchain, LTO Network nổi bật về tốc độ, thiết lập và khả năng. Chúng tôi có thể đưa số nhận dạng giao dịch blockchain trực tiếp vào nhật ký của chúng tôi được lưu hành khi ký mà không cần phải đợi vài phút để xác nhận. Bên cạnh đó, tiềm năng tạo ra các quy trình công việc phi tập trung đã thực hiện thủ thuật để thêm giải pháp Mạng LTO làm tùy chọn cho người dùng của chúng tôi.

Sự hợp tác này với SignRequest phù hợp với cách tiếp cận mới của chúng tôi như một chiếc găng tay. Chúng tôi đang tập trung vào việc thiết kế và xây dựng các giải pháp cho mình để hỗ trợ các nhà tích hợp và nhà cung cấp phần mềm có khách hàng hưởng lợi từ công nghệ của chúng tôi. Blockchain công cộng LTO được tối ưu hóa cho các giao dịch neo, làm cho nó nhẹ và hiệu quả. Sử dụng giao thức được gọi là giao thức Bitcoin-NG, mạng chấp thuận trước các giao dịch ngay lập tức trước khi băm được lưu trữ trên Mạng LTO. Điều này làm cho Mạng LTO trở nên lý tưởng cho Bằng chứng tồn tại trên các tài liệu, email và dữ liệu ngoài chuỗi khác.

SignRequest là một ví dụ hoàn hảo về một công ty có tư duy tiến bộ, người nhìn thấy bối cảnh blockchain và sự trưởng thành của câu chuyện. Hàng triệu giao dịch mỗi năm sẽ vô cùng kích thích việc sử dụng LTO Network và sự tin tưởng vào nó.

Bạn có muốn trải nghiệm blockchain khi ký điện tử không? Hãy dùng thử bản demo miễn phí trên https://signrequest.com/en/electronic-signature-blockchain

Bài viết được dịch lại từ bài gốc sau đây https://medium.com/ltonetwork/signrequest-x-lto-network-enabling-blockchain-for-over-1-mil-users-live-1ba0604efb99

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!