RE: Kripto para yatırımı yapmadan önce; VESPUCCİ !

You are viewing a single comment's thread from:

Kripto para yatırımı yapmadan önce; VESPUCCİ !

in vespucci •  5 months ago 

Kripto para borsalarını analiz edip bu konuda oluşturduğu bilgileri yatırımcıya aktarmak, bir yatırımcıya yapılabilecek en büyük yardımdır. Projede bunu amaçlamaktadır

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Vespucci kripto yatırımcılarının başvuru kaynağı olacak diye düşünüyorum.