rimpeeps (versifex poem #9)steemCreated with Sketch.

in #versifexlast year

eetwat spat drooseks ram verveer nelsspaamfe
edeet een vit bleerar gokgeroot zakblaamfe
ookde ep mis deenut zarontdoets vipszech
jen ook vep hauneps sarredaak jetsdaamfe

ontech al smus vuuten nekdaan jafjech
de ips wel rel draachin sleromjees velzech
eetsu gan bluimen tun beneit delspaamfe
met ons ja nets duutil konsgebein telstrech

oofa num tuipek koch omzaat gerwridaps
ergeen es mof veerons besgemuit stamszidaps
de is die bons woomen ritreveef lichpeef
kech erg ben haaros duchonbloens ternidaps

aapik wech meenen zem rezeels detbreef
ikdan ep mas meeman fisherteins nampeef
adan ir lil gaatef ninrebooms tachdidaps
de uk in lech beesef bervertaak stetzeef

ubeen ook vor tuitek jatbevloer menvaamfe
van ip erg par bruukal hangedook tonsbrech
eeluit pluls meusins zan bedroel nufzidaps
odroor erg jep daatun monsgekoon jatkeef

al er uit mun rieket depsontteet nichnaamfe
al its ik zer jeenit steksgezooch keljech
opreef u rens diesek brupontdies rafgidaps
opim of vrim sneenak rimpeeps dilsveef


This is a poetry account now. Read my blog posts on Hive.