pertadon (versifex poem #25)steemCreated with Sketch.

in #versifex8 months ago

al aps als vels pleechok tenbepraus zikveemgli
geim niet luts nuutens tetsduich lusneemgli
nos eens rots foefet viksomjein bekven
autsaan dans loonat slus gezoon vikzen
mem in flem zaaken mesbegraak jorjeemgli

neezijn es tet wautem dethermuit rinwen
ooktwee sil mautar kat onpoors fichden
omans al tich guisif lokmeet varhadon
mek niet dech baanin lerhergiem klenvadon
scheks uit spon vienon letverhaan zechnen

nietmijn ems vres dreinus nerverpiens sensladon
vlems a stot noonan denintaat blerdradon
schok als bam dooroch zakbevluin marfaum
aarsja trem vloonen mel gereen memsskaum
bet niet mat suulsals jechintroor rombadon

ietuit zuk drooken van verfoon kretsdeemgli
gean ik wril greinen hemgaat darwreemgli
ooitte im vin sluunes rengedeen pitslen
oonwat ten ruisin sach afdoes rekssen
hun ins nee mel deersen stimoptieks gifteemgli

vels niet pip zeekak mukgeraas wemweemgli
en ers een ren voopon lotsverseen watdeemgli
tet ooit drots piekap zelopfleet stanmadon
ik ens zij mim treekit naponjeen pertadon
te on a het huupsans honversaak dresfeemgli

er an nee mals maaken senopsneip desheemgli
met an dat zor koonet wilsafdeek plakfeemgli
ooreen dan doosip kat herdeen mokwraum
oona her taanips nit verspeech lekstaum
met en hij nis slaansip linberoon hatseemgli


This is the last of my poetry posts on Steem. Read my blog posts on Hive.