kefopvlaak (versifex poem #19)steemCreated with Sketch.

in #versifex10 months ago

een im voor von doorsons delverveits danveen
uhaan niet man heepom minsherwaan dathobeks
mijn em niet much dietim manomdoen jelmobeks
uhuip drie det freetun vongedeeps dupdeen

den a vlets vaatik defverrees nifner
een en door lems voofes ninbedreen kremdoopro
drum wat ret wroetet depsinhiel henwoopro
alze et vaf zautot vrelsherbaam metdrer

igeeps uit vron heemes semsverjaat mipblobeks
driede en pip leefon milopkeer slesdeen
geen drie mer prienul sosloet torsseen
fek wat dech geetek menvervlaan mefnobeks

eetdie sech kaanel don verzaats mekboopro
ezaat wel stap leerer nensonkleer demkler
dun en net doopen disremoek denzer
ipeit ja sis hiesens pensafkeum dapdoopro

al il dat slek snuikech skengemief dansleen
nietal ep wes deuksech kefopvlaak mindobeks
mijn in wel hop spaatin vokverwaam solveen
wel et ooit roks deelet monbejoet denjobeks

ewauk eens blet schaapim larsbevook dritdrer
te ins u set veelet sesafbeek vrersboopro
al el ooit del taarums slepindeech nansper
bal of slek broetep drachinzien rarboopro


This is a poetry account now. Read my blog posts on Hive.