เรือในปัจจุบัน (Boat Nowadays)

in vehiclephotography •  9 months ago

image
ตั้งแต่เมื่อไม่นานมานี้แม่น้ำเป็นแหล่งชีวิตและเชื่อมโยงความสนใจหลากหลายตั้งแต่ต้นน้ำถึงชายฝั่ง เรือ, การขนส่งทางน้ำเป็นวิธีหลักที่ใช้โดยชุมชนเพื่อเชื่อมโยงความคล่องตัวของชีวิตทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติแม่น้ำมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอย่างใกล้ชิดระหว่างสภาพน้ำต้นน้ำและชายฝั่งดังนั้นการรักษาแม่น้ำด้วยการรักษาพื้นที่ต้นน้ำและชายฝั่งโดยชุมชน สำหรับคนที่อาศัยอยู่ริมน้ำและชายฝั่งชายหาดคำไม่เพียง แต่เหมือนกับทะเลชายฝั่งทะเลและปากอ่าว แต่ยังมีพื้นที่ตามแนวแม่น้ำและธนาคารของทะเลสาบ

Since long ago, the river serves as a source of life and connects various interests from upstream to the coast. boat, water transportation, is the main means used by the community to connect the mobility of economic life, politics, social, and culture. Naturally, rivers form a very close causal relationship between upstream and coastal conditions, thus preserving the river by preserving the upstream and coastal areas by the community. For people living upriver and coastal, the term beach is not only identical to coastal seas and estuaries, but also areas along the rivers and banks of lakes.

image
เรือมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ และวิธีการก่อสร้างเนื่องจากมีเป้าหมายวัสดุที่มีอยู่หรือประเพณีท้องถิ่น
เรือประเภท Kano มีประวัติอันยาวนานและมีการใช้งานรุ่นต่างๆทั่วโลกสำหรับการขนส่งการตกปลาหรือกีฬา
เรือประมงมีความแตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีเรือที่ใช้เพื่อความสุขเช่นเรือสกีเรือโป๊ะและเรือใบ
นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือที่สามารถใช้สำหรับการพักผ่อนหรือแม้แต่บ้านส่วนตัวระยะยาว
เรือบรรทุกสินค้าให้บริการขนส่งหรือส่งมอบสินค้าไปและกลับจากเรือขนาดใหญ่
เรือใบมีหน้าที่ช่วยและรักษาความปลอดภัย

The vessel has a variety of shapes and sizes and construction methods because of its established goals, available materials or local traditions.
Kano type boats have a long history and various versions are used worldwide for transportation, fishing or sports.
The fishing boats vary greatly in shape according to local conditions.
There are also boats that are used for the purposes of pleasure, among others, namely ski boats, pontoon boats, and sailboats.
There is also a House Boat that can be used for a vacation or even a long-term private home.
Cargo Boats provide transportation or delivering cargo to and from large ships.
Sailboats have a rescue and security function.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-06-13T13:36:18
Account Level: 1
Total XP: 379.70/200.00
Total Photos: 61
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

เห็นสภาพแล้วจะเอาไปหาปลาได้ไหมเนี่ย