Converting Video to Audio using VLC | explained in Filipino language

in #utopian-io3 years ago (edited)

Hello, today we will be continuing our tutorial of using vlc media player. It is a very amazing software that is available for all of us. So, today we will be learning how to convert Video files into Audio files using VLC media player.

Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po ako ulit ngayon upang turoan kayo kung papano gawing odyo ang iyong bidyo gamit ang VLC. Isa ito sa kahanga-hangang kakayanan ng VLC media player na hindi kaya ng ibang media player. Kaya tara na't aralin ito!

Unang gawin

Dapat may VLC media player kana sa iyong kompyuter kung wala pa eh, mag instal kana. Pindotin mo lang itong link nato https://www.videolan.org/vlc/index.html pagkapindot mo nito mapupunta ka sa website ng vlc, tapos pindotin mo ang Download VLC para magsimula na itong magdownload at i-instal mo na ito pagkatapos magdownload.

image.png

Pagkatapos mo ma pindot ang Download VLC, awtomatik na itong sisimulan ang pagdownload. Pagkatapos i-instal mo siya sa iyong kompyuter.

image.png

Pangalawang gawin

Ngayon na may VLC media player kana sa iyong kompyuter, buksan mo na ito.

image.png

Pangatlong gawin

Pumindot ka sa Media > tapos Convert/Save na opsyun.

image.png

Mabubukas mo itong bagong window na nakapangalang Open Media, dapat nasa File ka na tab kasi dito tayo magbabago sa bidyo. Pindotin mo ang Add upang malagay natin dito ang bidyo.

image.png

Pagkatapos mo ma pindot ito, mabubukas ang iyong talaksan upang mahanap mo ang iyong bidyo na gusto mong gawing odyo. Piliin mo lang ang iyong bidyo tapos pindot ka sa Open para malagay na yan sa VLC.

image.png

Ngayon nalagay mo na ang iyong bidyo sa loob ng kahon at pwede mo na itong ma bago.

image.png

Pagkatapos mong ma siguro na ang bidyo mo na napili ang nakalagay sa kahon, pindotin mo na ang Convert/Save.

image.png

Mapupunta ka ngayon sa bagong window, dito mo na mababago ang iyong bidyo. Pindotin mo lang ang palasong pababa para makita mo ang iba't ibang opsyun na pwed mong magamit sa pagbago ng bidyo mo, pero sa ngayon isang opsyun lang ang ating gagamitin kasi bidyo to odyo lang ang pagtuturong ito. Piliin mo ang Audio codec na gusto mo, (MP3, FLAC, CD, OGG) , ito ang magiging codec ng iyong odyo.

image.png

Pagkatapos mong makapili ng codec para sa iyong odyo, pindotin mo ang Browse at pumili ka ng lugar na gusto mong paglagyan sa iyong bidyo.

image.png

Ngayong tapos kanang maglagay ng mga kailangang impormasyon pindotin mo na ang Start para magsimula na ito.

image.png

Nagcoconbert na ang VLC sa bidyo. Ang prosesong ito ang magdedepende kung gaano ka laki ang bidyo at kung gaano ka bilis ang iyong kompyuter.

image.png

Pagkatapos magconbert ng VLC, hanapin mo ito sa destinasyon na itinakda mo.

image.png

Tagumpay mo nang naconbert ang iyong bidyo sa odyo.

At dito na nagtatapos ang pagtuturong ito, sana'y may natutunan kayo ngayon.
Hanggang sa muli

Paalam,Posted on Utopian.io - Rewarding Open Source Contributors

Sort:  

Your contribution cannot be approved because it is a duplicate. It is very similar to a contribution that was already accepted here.

You can contact us on Discord.
[utopian-moderator]

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.02
JST 0.038
BTC 10417.30
ETH 340.26
USDT 1.00
SBD 0.95