Adding watermark to the video in vlc | Filipino language

in #utopian-io3 years ago (edited)

Hello, today we will be continuing our tutorial of using vlc media player. VLC is an open source cross-platform multimedia player and framework that can play various formats of multimedia files. It is a very amazing software that is available for all of us. So, today we will be learning how to add a watermark to the video using VLC media player.

Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po ako ulit ngayon upang turoan kayo kung papano gumamit ng vlc para malagyan ng watermark/piligrana o logo ang iyong bidyo o pelikula. Sana'y makatulong itong pagtuturo nato sa inyong suliranin sa pagamit ng vlc.

Ngayon, dapat mai vlc kanang naka instal sa inyong kompyuter, kung hindi ka pa nakapag instal nito pindotin mo lang ang link na ito https://www.videolan.org/vlc/index.html. Pagkatapos mong ma pindot yan, mapupunta ka sa website ng vlc. Dun mo na pweding ma i-download ang vlc at pagkatapos nitong ma i-download sa iyong kompyuter, i-instal mo ito para may vlc media player kana.

image.png

Pagkatapos mong ma instal ang vlc media player, pindotin mo ang icon sa vlc ng dalawang beses para ma buksan mo. Ito ang itsura ng vlc media player.

image.png

Ngayon at nabuksan mo na ang iyong vlc, pindotin mo ang Tools > Effects and Filters.

image.png

Pagkatapos mong ma pindot ang Effects and Filters ma pupunta ka sa Adjustments and Effects. Dito mo pweding ma itakda ang gusto mong mangyari sa iyong bidyo. Ngayon, pindotin mo ang Video Effects na katabi ng Audio Effects. Pagkapindot mo nito mapupunta ka sa ibang tab na may iba't ibang opsyun, pero sa ngayon dun lang muna tayo sa Add logo kasi maglalagay lang muna tayo ng logo o watermark. Pindotin mo ang kahon para pwedi mo ng magamit ang opsyung iyan.

image.png

Ngayon, maghahanap na tayo ng piktyur o logo sa kompyuter natin na gusto nating ilagay sa bidyo. Pindotin mo lang ang tatlong tuldok na katabi ng parihaba. Pagkapindot mo nito, mabubuksan ang iyong talaksan at pwedi mo ng hanapin ang piktyur na gusto mo. Piliin mo lang ang piktyur mo tapos pindot ka sa Open. Malalagay na ngayon ang logo mo sa vlc.

image.png

Ang logo mo ay nakalagay na sa bidyo.

image.png

Kung gusto mong bagohin ang posisyon nang logo mo, palitan mo lang ang halaga ng Top at Left. Ang Top ay para sa pataas at pababa, ang Left naman ay sa kanan at kaliwa.

image.png

Kung gusto mo baguhin ang kanyang aninaw, i-drag mo lang ang Transparency niya. Ang papunta sa kaliwa ay para mawalan ng linaw ang iyong logo.

image.png

Habang ang papunta sa kanan naman ay para makita mo ng lubosan ang iyong logo.

image.png

Tagumpay mong nalagyan ng logo o watermark/piligrana ang iyong bidyo, kung nais mong ma i-salba ito dapat mo pang i-rekord ang bidyo pero wag kang mag-alala kasi tuturoan kita sa susunod na leksyun kung papano i-rekord ang bidyo gamit ang vlc media player.

At hanggang dito nalang ang pagtuturong ito, sana'y makatulong ito sa inyo balang araw.

Paalam na,

Hanggang sa muliPosted on Utopian.io - Rewarding Open Source Contributors

Sort:  

Congratulations @sabo! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Your contribution cannot be approved because it is a duplicate. It is very similar to a contribution that was already accepted here.

You can contact us on Discord.
[utopian-moderator]

But that was in english. mine is in filipino language

Regardless the language there cannot be two similar contributions...

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10711.29
ETH 355.10
USDT 1.00
SBD 0.96