Minecolonies Minecraft mod translated %100 Turkish Language

in #utopian-io4 years ago (edited)

Hey, this post is first post for translation of Minecolonies Minecraft mod to Turkish.

I added 505 strings and completed the whole Turkish Translation of Minecolonies Minecraft mod project in Crowdin

Here is :

Translation Procces
1
image.png

2
image.png

3
image.png

Translation File Time
Vatandaşlarının Evi default.lang 6:46 PM
Yeniden adlandırma başarısız oldu: senin vatandaşını yeniden adlandırmak için iznimiz yok. default.lang 6:46 PM
Yeniden adlandırma başarısız oldu: 2 vatandaş aynı ada sahip izin verilmez! default.lang 6:45 PM
Bana kötü bir şaka, o Supplyship kadar yeniden almak çalışıyorsun? default.lang 6:45 PM
Büyük bir gölün yakınında olmalısın! default.lang 6:45 PM
Dağıtım önceliği: default.lang 6:45 PM
Kağıt duvar default.lang 6:45 PM
Depo default.lang 6:45 PM
%s %s, %s ihtiyacı var. default.lang 6:45 PM
Temizlik ekibi default.lang 6:45 PM
Katil default.lang 6:45 PM
Koloni %d için kayıt edildi. default.lang 6:43 PM
Lütfen üst karakter-sağ koloni senin panoya kaydetmek için tıklatın. default.lang 6:43 PM
Pano default.lang 6:43 PM
Stokta default.lang 6:43 PM
İptal default.lang 6:43 PM
İstekler default.lang 6:43 PM
Açık istekler: default.lang 6:43 PM
Kalkanlar default.lang 6:43 PM
Kırp default.lang 6:43 PM
Oltada default.lang 6:43 PM
Yay default.lang 6:42 PM
Kılıçlar default.lang 6:42 PM
Çapalar default.lang 6:42 PM
Eksenler default.lang 6:42 PM
Kürekler default.lang 6:42 PM
Kazmalar default.lang 6:42 PM
Bilinmeyen default.lang 6:42 PM
ve default.lang 6:42 PM
maksimal seviye ile: default.lang 6:42 PM
en düşük seviye ile: default.lang 6:42 PM
Araç sınıfı: default.lang 6:42 PM
Yakıt default.lang 6:42 PM
Yiyecek default.lang 6:42 PM
Sevkiyat: default.lang 6:42 PM
İzinAsası default.lang 6:42 PM
Madencilik default.lang 6:42 PM
Rölanti default.lang 6:42 PM
Geri alınıyor default.lang 6:42 PM
Geri al default.lang 6:41 PM
Hizmet default.lang 6:41 PM
Aşçılık default.lang 6:41 PM
Binamda fırın yok, lütfen tamir et. default.lang 6:41 PM
Fırıncı default.lang 6:41 PM
Depo sayısı her koloni için bir tanedir. default.lang 6:41 PM
Konum '%d %d %d' kaldırıldı default.lang 6:41 PM
Blok '%s' kaldırıldı default.lang 6:40 PM
Konum '%d %d %d' eklendi default.lang 6:40 PM
Blok çeşidi '%s' eklendi default.lang 6:40 PM
Bu eşyayla bu blokları düzenleyemezsin. default.lang 6:40 PM
Modu '%s' yap default.lang 6:40 PM
Doydum ama yakında yemek yiyeceğim default.lang 6:40 PM
Açım, pek verimli değilim default.lang 6:40 PM
Çok açım, verimsizim default.lang 6:40 PM
Aşırı açım, çalışamam default.lang 6:18 PM
Koruma kulesinden çok uzak, koruma kuleni geliştir. default.lang 6:17 PM
Genel mutluluk: default.lang 6:17 PM
En az 16x17 bir düz alana ihtiyacın var. default.lang 6:17 PM
Erişime serbest bloklar default.lang 6:17 PM
Varlıklara saldır default.lang 6:17 PM
Vatandaşlara saldır default.lang 6:17 PM
Okları at default.lang 6:17 PM
İksirleri at default.lang 6:17 PM
Varlıklara sağ tıkla default.lang 6:17 PM
Bloklara sağ tıkla default.lang 6:17 PM
Sandığı aç default.lang 6:17 PM
Kovaları doldur default.lang 6:17 PM
Eşyaları al default.lang 6:17 PM
Eşyaları at default.lang 6:17 PM
Blokları kır default.lang 6:17 PM
Blokları koy default.lang 6:17 PM
Tarama aracını kullan default.lang 6:17 PM
Mesajları al default.lang 6:17 PM
Evleri yönet default.lang 6:17 PM
İzinleri düzenle default.lang 6:17 PM
Evleri yık default.lang 6:17 PM
Evler yık default.lang 6:17 PM
Evler koy default.lang 6:17 PM
Korumalara saldır default.lang 6:17 PM
GUI'ye Erişim default.lang 6:17 PM
GUI'ye Erişim default.lang 6:16 PM
Etkileşime serbest default.lang 6:16 PM
Bu davranışı bu kolonide yapamazsın! default.lang 6:16 PM
Çiftçilerin 1000 buğday biçti. default.lang 6:16 PM
Çiftçilerin 500 buğday biçti. default.lang 6:16 PM
Çiftçilerin 100 buğday biçti. default.lang 6:16 PM
Çiftçilerin 25 buğday biçti. default.lang 6:16 PM
Çiftçilerin bir buğday biçti. default.lang 6:16 PM
Çiftçilerin 1000 patates biçti. default.lang 6:16 PM
Çiftçilerin 500 patates biçti. default.lang 6:16 PM
Çiftçilerin 100 patates biçti. default.lang 6:16 PM
Çiftçilerin 25 patates biçti. default.lang 6:16 PM
Çiftçilerin bir patates biçti. default.lang 6:16 PM
Çiftçilerin 1000 havuç biçti. default.lang 6:16 PM
YerTutucuBlok default.lang 6:16 PM
Restoran default.lang 6:16 PM
Depoda yiyecek bulamıyor. default.lang 6:16 PM
Bir depo inşa veya benim müşterilerine hizmet için yiyecek getir! default.lang 6:15 PM
Lütfen bir restoran inşa veya yiyecek bir şeyler getir! default.lang 6:15 PM
Restoran default.lang 6:15 PM
Aşçı default.lang 6:15 PM
Aşçı default.lang 6:15 PM
Depolama Yükseltildi default.lang 6:15 PM
İlk önce kışlayı yükseltin. default.lang 6:15 PM
Yükseltme mevcut değil. default.lang 6:10 PM
Ateş default.lang 6:10 PM
Koloni'ye Işınlan default.lang 6:10 PM
Barakalar default.lang 6:10 PM
Barakalar default.lang 6:10 PM
KışlaKulesi default.lang 6:10 PM
İşaret YerTutucu default.lang 6:10 PM
Yapraklarda sıkıştı! default.lang 6:10 PM
Kesiyor default.lang 6:10 PM
Ağaç arıyor default.lang 6:10 PM
Avcılık default.lang 6:10 PM
Takip ediyor default.lang 6:09 PM
Koruma default.lang 6:09 PM
Devriye default.lang 6:09 PM
Balıkçılık default.lang 6:09 PM
Su arıyor default.lang 6:09 PM
Gölete gidiyor default.lang 6:09 PM
Biçiyor default.lang 6:09 PM
Dikiyor default.lang 6:09 PM
Çapalıyor default.lang 6:09 PM
Boşaltıyor default.lang 6:09 PM
Teslim ediyor default.lang 6:09 PM
İstek bekliyor default.lang 6:09 PM
Yaratık canlandırıyor default.lang 6:09 PM
Topluyor default.lang 6:09 PM
Dekore ediyor default.lang 6:09 PM
İnşa ediyor default.lang 6:09 PM
Temizliyor default.lang 6:09 PM
Yaratıktan kaçınıyor default.lang 6:09 PM
Çalışıyor default.lang 6:09 PM
yağmurun durması default.lang 6:09 PM
Bekliyor: default.lang 6:09 PM
Uyumama izin ver default.lang 6:09 PM
İş aranıyor default.lang 6:09 PM
Raf default.lang 6:08 PM
Düz ahşap çerçeve default.lang 6:08 PM
Vatandaş kaldır default.lang 6:08 PM
%d vatandaş ata default.lang 6:08 PM
Ev atama modu: default.lang 6:08 PM
GörevListesi default.lang 6:08 PM
Fırıncı default.lang 6:08 PM
Çiftçilerin 500 havuç biçti. default.lang 6:08 PM
Çiftçilerin 100 havuç biçti. default.lang 6:08 PM
Çiftçilerin 25 havuç biçti. default.lang 6:08 PM
Çiftçilerin bir havuç biçti. default.lang 6:08 PM
Oduncuların 1000 fidan dikti. default.lang 6:08 PM
Oduncuların 500 fidan dikti. default.lang 6:08 PM
Oduncuların 100 fidan dikti. default.lang 6:08 PM
Oduncuların 25 fidan dikti. default.lang 6:08 PM
Oduncuların bir fidan dikti. default.lang 6:08 PM
Oduncuların 1000 ağaç kesti. default.lang 6:07 PM
Oduncuların 500 ağaç kesti. default.lang 6:07 PM
Oduncuların 100 ağaç kesti. default.lang 6:07 PM
Oduncuların 25 ağaç kesti. default.lang 6:07 PM
Oduncuların bir ağaç kesti. default.lang 6:07 PM
Madencilerin 1000 elmas çıkardı. default.lang 6:07 PM
Madencilerin 500 elmas çıkardı. default.lang 6:06 PM
Madencilerin 100 elmas çıkardı. default.lang 6:06 PM
Madencilerin 25 elmas çıkardı. default.lang 6:06 PM
Madencilerin bir elmas çıkardı. default.lang 6:06 PM
Madencilerin 1000 cevher çıkardı. default.lang 6:06 PM
Madencilerin 500 cevher çıkardı. default.lang 6:06 PM
Madencilerin 100 cevher çıkardı. default.lang 6:06 PM
Madencilerin 25 cevher çıkardı. default.lang 6:06 PM
Madencilerin bir cevher çıkardı. default.lang 6:06 PM
Korumaların 1000 yaratık öldürdü. default.lang 6:06 PM
Korumaların 500 yaratık öldürdü. default.lang 6:06 PM
Korumaların 100 yaratık öldürdü. default.lang 6:06 PM
Korumaların 25 yaratık öldürdü. default.lang 6:06 PM
Korumaların bir yaratık öldürdü. default.lang 6:06 PM
Balıkçıların 1000 balık yakaladı. default.lang 6:06 PM
Balıkçıların 500 balık yakaladı. default.lang 6:06 PM
Balıkçıların 100 balık yakaladı. default.lang 6:06 PM
Balıkçıların 25 balık yakaladı. default.lang 6:06 PM
Balıkçıların bir balık yakaladı. default.lang 6:06 PM
İnşaatçıların 1000 ev inşa etti. default.lang 6:05 PM
İnşaatçıların 500 ev inşa etti. default.lang 6:05 PM
İnşaatçıların 100 ev inşa etti. default.lang 6:05 PM
İnşaatçıların 25 ev inşa etti. default.lang 6:05 PM
İnşaatçıların bir ev inşa etti. default.lang 6:05 PM
Ekmek sepeti. default.lang 6:05 PM
Bütün tahıl ağacı? Yok istemem! default.lang 6:05 PM
Her gün İçiyoruz! default.lang 6:05 PM
Her gün İçiyoruz! default.lang 6:04 PM
Hadi biraz ekmek yapalım default.lang 6:04 PM
Buğday? default.lang 6:04 PM
Patatesler bay frodo. default.lang 6:03 PM
Cips fabrikası. default.lang 6:03 PM
Bay patates kafa. default.lang 6:03 PM
Patates salatası. default.lang 6:03 PM
Patates! default.lang 6:03 PM
Eh, naber doktor? default.lang 6:03 PM
Uzun posta için özür, al bir patates. default.lang 5:59 PM
Derler ki; Havuç gözlere iyi gelirmiş... default.lang 5:59 PM
Tavşan. default.lang 5:59 PM
Havuç! default.lang 5:59 PM
Next Page

and Minecolonies Support all languages. They have over 300 languages open source and need your contributions

Project @reggaemuffin
Source Github : https://github.com/Minecolonies/minecolonies
Offical Web : https://www.minecolonies.com/
My Profile : https://crowdin.com/profile/Moorkedi
Project Crowdin : https://crowdin.com/project/minecolonies

Respect!
@moorkediPosted on Utopian.io - Rewarding Open Source Contributors

Sort:  

Thank you for your translation!

you welcome dude ! when i started to translate "0" like but finished : a pro player now ..

@cmtzco has voted on behalf of @minnowpond.
If you would like to recieve upvotes from minnowponds team on all your posts, simply FOLLOW @minnowpond.

      To receive an BiggerUpvote send 0.5 SBD to @minnowpond with your posts url as the memo
      To receive an BiggerUpvote and a reSteem send 1.25SBD to @minnowpond with your posts url as the memo
      To receive an upvote send 0.25 SBD to @minnowpond with your posts url as the memo
      To receive an reSteem send 0.75 SBD to @minnowpond with your posts url as the memo
      To receive an upvote and a reSteem send 1.00SBD to @minnowpond with your posts url as the memo

Thank you for the contribution. It has been approved.

You can contact us on Discord.
[utopian-moderator]

Hey @moorkedi I am @utopian-io. I have just upvoted you!

Achievements

 • You are generating more rewards than average for this category. Super!;)
 • Seems like you contribute quite often. AMAZING!

Community-Driven Witness!

I am the first and only Steem Community-Driven Witness. Participate on Discord. Lets GROW TOGETHER!

mooncryption-utopian-witness-gif

Up-vote this comment to grow my power and help Open Source contributions like this one. Want to chat? Join me on Discord https://discord.gg/Pc8HG9x

Warning! This user is on my black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!

To get off this list, please chat with us in the #abuse-appeals channel in steemit.chat.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35221.94
ETH 2432.63
USDT 1.00
SBD 3.99