Orchard CMS Gallery -Turkish Translation (open source)

in utopian-io •  11 months ago

I joined the Open source Orchard CMS Gallery Translator team.Before I joined the team no one else had translated even a word of it.;When I started working the project was at %0 and when I finished it was %100 and %56 finished it was %71 .I translated total 2% of this project string. Let's have a look to my translation;

Adsız.png

BEFORE

PART-I

Adsız2.png

Adsız4.png

PART-II

Adsız6.png

Adsız7.png

Adsız8.png
In this photo I said in the comment that there is an incorrect word

AFTER

PART-I
Adsız5.png
147 WORDS

PART-II

Adsız9.png
ONE COMMENT AND 15% INCREASE

FINISH

Adsız 10.png

128 TRANSLATİONS

GİTHUB
CROWDİN
MY CROWDİN PROFİLEPosted on Utopian.io - Rewarding Open Source Contributors

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hocam hızlı girdiniz utopiana. bir ara fırsatınız olursa ilk çalışmalardan bekliyorum 😊

·

Teşekkürler :)) Bir kaç deneme yapmak istemiştim.Yurtdışında öğrenimde öğrendiğim dili de kullanmak istemiştim.Yakın zamanda iki kullanıcının isteği ile 2 adet logo tasarımım olucak ,şuanda üzerinde çalışmaktayım.Çizimlerim yakında tekrardan Stemite post atmak niyetindeyim. Çizim Çalışmalarımın beklenmesini duymak çok güzel birşey..Bunun için özellikle teşekkür ederim.. Sanata önem verdiğiniz için.. :)) @intelligencer

·
·

Ne demek merakla bekliyorum esen kalın 😊

Congratulations @kizilelma! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!