Turkish Translation for OWASP ZAP Help

in #utopian-io6 years ago (edited)

Project Details
The OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) is one of the world’s most popular free security tools and is actively maintained by hundreds of international volunteers*. It can help you automatically find security vulnerabilities in your web applications while you are developing and testing your applications. Its also a great tool for experienced pentesters to use for manual security testing.

Source Language
English

Translated Language
Turkish

Number Of Words
1071 words translated to Turkish
Number of words translated on this contribution: 1071

Proofread Words
Not yet

Previous translation on the same project
This is first translation for this project.

1061 words translated to Turkish
Number of words translated on this contribution: 1061

Initial Report

While I'm Working

End Report

Activity Reports

Translation File  Language  Time
Sorun 3377 : ZAP UTF8 olmayan betikleri artık yükleyemez  2_7_0.html Turkish 03:46 PM
Sorun 3632 : Özellikleri değiştirilirken oturumu kapatma  2_7_0.html Turkish 03:45 PM
Giriş  2_7_0.html Turkish 03:45 PM
Ayrıca bakınız 2_7_0.html Turkish 03:44 PM
Düzeltilen hatalar: 2_7_0.html Turkish 03:44 PM
Sorun 3918 : geliştirilmiş docker dosyası  2_7_0.html Turkish 03:43 PM
Sorun 3574 : Uzantılar ekranında eklentinin adını göster  2_7_0.html Turkish 03:43 PM
Sorun 3392 : Ağ tarafından gönderilen bütün mesajları göster  2_7_0.html Turkish 03:42 PM
Sorun 713 : Sorunlara CWE ve WASC numaraları ekle  2_2_0.html Turkish 03:41 PM
Sorun 694 : Internet Explorer'daki API arayüzü hataları 2_2_0.html Turkish 03:40 PM
Sorun 724 : Mesaj panelinde gösterilecek olan uyarı mesajını klonlama  2_2_0.html Turkish 03:39 PM
Sorun 776 : Eklentilere ZAP'ı kaydedilmemiş kaynaklar varken kapatılmak istenirse uyarı ekle  2_2_0.html Turkish 03:37 PM
Sorun 785 : Java 1.8 ile uyumlu olabilmesi için zap.sh'yi değiştir 2_2_0.html Turkish 03:35 PM
Sorun 774 : Sürüm betik dizinini kapsamıyor 2_2_0.html Turkish 03:34 PM
Sorun 725 : Uyarı panel bölgesini temizle  2_2_0.html Turkish 03:33 PM
Sorun 729 : NTLM kimlik doğrulama kodunu güncelle  2_2_0.html Turkish 03:33 PM
Sorun 699 : Yardım sayfalarındaki HTML hatalarını düzelt  2_2_0.html Turkish 03:30 PM
Sorun 692: zap.sh tarafından bulunan java versiyonlarını raporla  2_2_0.html Turkish 03:29 PM
Sorun 655: API kodlama sorunları  2_2_0.html Turkish 03:29 PM
Sorun 711 : XML tarama taleplerine destek  2_2_0.html Turkish 03:28 PM
Sorun 1121: Tarama süreci penceresi Arayüz donmalarına sebep olabiliyor 2_3_0.html Turkish 03:26 PM
bu sürümü mümkün kılan insanlar ve gruplar 2_3_0.html Turkish 03:15 PM
Sorun 1125: Jython betiki Proxy betiki olarak tekrar alınamadı 2_3_0.html Turkish 03:15 PM
Sorun 1047: Yedek dosyalar Zap tarafından tespit edilemedi 2_3_0.html Turkish 03:14 PM
Sorun 1002: Betikler aracılığıyla Kimlik doğrulama için destek ekleme  2_3_0.html Turkish 03:13 PM
Sorun 10002: Betikler aracılığıyla Kimlik doğrulama için destek ekleme 2_3_0.html Turkish 03:13 PM
Sorun 999 : Geçmiş yanlış sırada yüklendi  2_3_0.html Turkish 03:13 PM
Sorun 872: Core API - Manuel talep göndermeye izin ver 2_3_0.html Turkish 03:12 PM
Sorun 864 : AScan API - Bütün aktif tarayıcıları aktif/deaktif etmek için izin ver 2_3_0.html Turkish 03:12 PM
Sorun 863: AScan API - Aktif tarayıcıları listelemeye/getirmeye izin ver  2_3_0.html Turkish 03:11 PM
Sorun 861: PScan API - Bütün pasif tarayıcılar için aktif/deaktif etmeye izin ver  2_3_0.html Turkish 03:11 PM
Sorun 860: PScan API - Pasif tarayıcıları listeleme/getirme için izin ver  2_3_0.html Turkish 03:10 PM
Sorun 859: PScan API - Pasif taramayı aktif/deaktif hale getirmeye izin ver 2_3_0.html Turkish 03:09 PM
Sorun 858: Core API - Sayfa numaralandırma kullanıldığında "İletiler" beklenmedik iletilerle geri dönebilir 2_3_0.html Turkish 03:09 PM
Sorun 857: Core API - Sayfa numaralandırma kullanıldığında "Uyarılar" beklenmedik uyarıları geri getirebilir  2_3_0.html Turkish 03:08 PM
Sorun 856: Core API - Kimlik ile uyarı almak için izin ver 2_3_0.html Turkish 03:07 PM
Sorun 855: Core API - Kimlik ile mesaj almak için izin ver 2_3_0.html Turkish 03:07 PM
Sorun 855: CORE API - Kimlik ile mesaj almak için izin ver 2_3_0.html Turkish 03:07 PM
Sorun 854: Core API - ileti sayısını almak için izin ver  2_3_0.html Turkish 03:07 PM
Sorun 853: Core API - Bir çok uyarı vermesi için izin ver  2_3_0.html Turkish 03:06 PM
ZAP işlevselliğini daha fazla desteklemek için API genişletildi.  2_3_0.html Turkish 02:57 PM
Bu sürümü mümkün kılan insanlar ve gruplar 2_1_0.html Turkish 02:52 PM
ZAP'a giriş 2_1_0.html Turkish 02:51 PM
bütün sürümler 2_1_0.html Turkish 02:51 PM
Sürümler  2_1_0.html Turkish 02:51 PM
Ayrıca bakınız 2_1_0.html Turkish 02:51 PM
Konu 614: SessionFixation etiketleri yanlış 2_1_0.html Turkish 02:51 PM
Konu 567: İmla hatası  2_1_0.html Turkish 02:50 PM
Düzeltilen hatalar: 2_1_0.html Turkish 02:50 PM
Konu 518: OData desteği eklemek 2_1_0.html Turkish 02:50 PM
Sorun 2088: Bütün güncel eklentiler için 'hepsini güncelle' düğmesi desteği 2_4_3.html Turkish 02:47 PM
Bu sürümü mümkün kılan insanlar ve gruplar 2_4_3.html Turkish 02:46 PM
Katkıda bulunanlar 2_4_3.html Turkish 02:46 PM
Bütün sürümler 2_4_3.html Turkish 02:46 PM
Sürümler  2_4_3.html Turkish 02:46 PM
ZAP'a giriş 2_4_3.html Turkish 02:45 PM
Giriş  2_4_3.html Turkish 02:45 PM
Ayrıca bakınız 2_4_3.html Turkish 02:45 PM
Sürüm 2.4.3 2_4_3.html Turkish 02:45 PM
Düzeltilen hatalar: 2_4_3.html Turkish 02:44 PM
Sürüm 2.4.2 2_4_2.html Turkish 02:44 PM
bu sürümü mümkün kılan insanlar ve gruplar 2_4_2.html Turkish 02:44 PM
Katkıda bulunanlar 2_4_2.html Turkish 02:44 PM
Bütün sürümler 2_4_2.html Turkish 02:44 PM
Sürümler  2_4_2.html Turkish 02:43 PM
ZAP'a giriş 2_4_2.html Turkish 02:43 PM
Giriş  2_4_2.html Turkish 02:43 PM
Ayrıca bakınız 2_4_2.html Turkish 02:43 PM
Düzeltilen hatalar: 2_4_2.html Turkish 02:43 PM
Sorun 1325: İçerikleri silmek için seçenek 2_4_0.html Turkish 02:41 PM
Sorun 1552: ZAP İleri / Geri Proxyleri tespit etmiyor  2_4_0.html Turkish 02:40 PM
Sorun 1494: Betik dizinleri desteği 2_4_0.html Turkish 02:39 PM
Gelişmiş seçeneklerle tarama pencereleri  2_4_0.html Turkish 02:37 PM
Geliştirilmiş kimlik doğrulama desteği 2_3_0.html Turkish 02:35 PM
Yeni arayüz seçenekleri 2_3_0.html Turkish 02:32 PM
Sorun 1126: Kırılma noktaları filtrelerindeki hatalar  2_3_0.html Turkish 02:31 PM
Betikler aracılığıyla Kimlik doğrulama için destek ekleme  2_3_0.html Turkish 02:30 PM
Sorun 981: Yardım dosyasını uluslararsı hale getirme  2_3_0.html Turkish 02:29 PM
Sorun 925: HTML rapor sorunları 2_3_0.html Turkish 02:27 PM
Sorun 806: webapp kullanıcıları için destek ekle  2_3_0.html Turkish 02:27 PM
Zest komut dizilerini çabuk ve kolayca kaydetmeyi sağlayan yeni araç çubuğu düğmesi.  2_3_0.html Turkish 02:26 PM
ZAP komut dizilerini paylaşmak için yeni grup kuruldu. (<a href="https://groups.google.com/group/zaproxy-scripts">https://groups.google.com/group/zaproxy-scripts</a>). 2_3_0.html Turkish 02:25 PM
ZAP kodlarını paylaşmak için yeni grup kuruldu. (<a href="https://groups.google.com/group/zaproxy-scripts">https://groups.google.com/group/zaproxy-scripts</a>).  2_3_0.html Turkish 02:25 PM
Zest kodlarını çabuk ve kolayca kaydetmeyi sağlayan yeni araç çubuğu düğmesi.  2_3_0.html Turkish 02:25 PM
Sorun 1122: Eklenti ek bilgileri  2_3_0.html Turkish 02:22 PM
Sorun 982: API anahtarı 2_3_0.html Turkish 02:21 PM
Daha fazla API desteği 2_3_0.html Turkish 02:20 PM
Sorun 314: Çok büyük sonuçları daha temiz bir şekilde ele alma 1_4_1.html Turkish 02:18 PM
Küçük değişiklikler:  2_2_0.html Turkish 02:14 PM
Bu sürümde aşağıdaki değişiklikler yapıldı: 2_2_0.html Turkish 02:12 PM
Sürüm 2.2.0 2_2_0.html Turkish 02:11 PM
bütün sürümler 2_2_0.html Turkish 02:11 PM
Sürümler  2_2_0.html Turkish 02:11 PM
zAP'a giriş 2_2_0.html Turkish 02:11 PM
Giriş  2_2_0.html Turkish 02:10 PM
Ayrıca bakınız 2_2_0.html Turkish 02:09 PM
Sorun 720: standart olmayan http metodlarını gönderememe  2_2_0.html Turkish 02:09 PMPosted on Utopian.io - Rewarding Open Source Contributors

Sort:  

Your contribution cannot be approved because it does not follow the Utopian Rules.

This contribution is posted on the wrong repository. The right repository is zaproxy/zap-core-help

You can contact us on Discord.
[utopian-moderator]

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 54643.99
ETH 3185.96
USDT 1.00
SBD 4.17