Turkish Translation for MODX Revolution

in #utopian-io6 years ago (edited)

Hello everyone!
This is my first work for MODX Revolution.

Project Details

This is the open translation project for MODX Revolution. MODX Revolution is an award-winning, Open Source PHP web content management system and framework. It is used by hundreds of thousands of users worldwide.

Links related to the translation

Source Language

English

Translated Language

Turkish

Number Of Words

1042 Words Translated

Proofread Words

No proofread yet

Previous translation on the same project

None

Initial Report

While I'm Working


####Final Report

####Here is Activities

MODX'in şu an yüklü sürümü. setting.inc.php Turkish 08:46 AM
Uzaktaki bir sunucudan gönderilen resimin izin verilmediğinde silinmesi gerektiğini belirtir.  setting.inc.php Turkish 08:45 AM
URL Oluşturma Şeması  setting.inc.php Turkish 08:42 AM
Burada elementleriniz için varsayılan özelliklerinizi değiştirebilirsiniz, veya spesifik özellikler belirleyebilirsiniz. <b>Not</b> Varsayılanı ayarladığınızda, özellikleri varsayılan özelliklere kaydediyor olacaksınız. Spesifik özel ayarları değiştirmek onları özel ayarlara kaydedecek.<br /><br />Özellik setini ayarlamayı seçtiğinizde, varsayılan özellikler kılavuzda <span style="color: gray;"gri</span> renkte görülecek. Gri renkte gözüken özellikler, özellik setinde değil, fakat daha kolay düzenlemek için orada görünecekler. <span style="color: green">Yeşil</span> renkte gözüken özellikler ise varsayılandan iptal edilmiş özellikler. <span style="color: purple">Mor</span> renkte görünen öze... propertyset.inc.php Turkish 08:42 AM
[[+user]] tarafından kilitlendi resource.inc.php  Turkish 08:30 AM
En üst menü öğesi "Araçlar" seçeneğini gösterin.  permissions.inc.php Turkish 08:29 AM
En üst menü öğesi "Sistem" seçeneğini gösterin. permissions.inc.php Turkish 08:29 AM
Eğer işaretliyse, bulunduğu taktirde öğeyi güncelleyecek. Eğer işaretli değilse, Zaten bulunmuşsa bile öğeyi kaydetmeyecek. package_builder.inc.php Turkish 08:29 AM
Okunmadı olarak işaretle  messages.inc.php  Turkish 08:27 AM
Gönderildi messages.inc.php  Turkish 08:26 AM
Lütfen günlüklere bakmak için seçim yapın. Günlükleri tarihine göre seçebilirsiniz, fakat girdiğiniz tarihin dahil olduğuna dikkat edin - Örneğin 01-01-2004'teki günlüğe girmek için, 'tarih başlangıcı''nı 01-01-2004'e ayarlayın ve 'tarih bitişi''ni 02-01-2004.'e ayarlayın.  manager_log.inc.php Turkish 08:26 AM
MODX CMF Yönetici Girişi  login.inc.php  Turkish 08:25 AM
MODX bu özelliği kullanmak için XMLWriter PHP uzantısına ihtiyaç duyar. Lütfen devam etmeden önce eklentinin yüklü olduğundan emin olun.  formcustomization.inc.php  Turkish 08:25 AM
Dosya uzantısı [[+ext]] izin verilmemiş.  file.inc.php  Turkish 08:24 AM
Günlüğü göster default.inc.php Turkish 08:23 AM
Yayınlanmamış etkinlikler  default.inc.php Turkish 08:23 AM
Sıkıştırılmış arşivleri çıkarmak.  permissions.inc.php Turkish 08:21 AM
Hedefi chmod'lamayı denerken geçersiz chmod değeri görüldü. file.inc.php  Turkish 08:21 AM
MySQL İstemci sürümünü tespit edilemedi!  test.inc.php  Turkish 08:20 AM
Tamam! [[+memory]]'ye ayarla  test.inc.php  Turkish 08:18 AM
MODX yerel PDO kullanılırken PDO uzantısına ihtiyaç duyar, ve yüklü gibi durmuyor. preload.inc.php Turkish 08:18 AM
MODX, çok eski MySQL istemci sürümünü ([[+version]]) kullandığınız için sorunlar yaşayabilir. MODX MySQL'un bu sürümünü kullanarak yükleme yapmanıza izin verecek, ancak eski sürüm MySQL istemcisinin kütüphanelerini kullanırken bütün işlevselliğin mümkün olabileceğini ve düzgün çalışabileceğinin garantisini veremiyoruz.  drivers.inc.php Turkish 08:17 AM
MODX mysql_get_client_info() aracılığıyla sizin MySQL istemci sürümünüzü tespit edemedi. Lütfen devam etmeden önce manuel olarak MySQL istemci sürümünüzün en az 4.1.20 olduğundan emin olun.  drivers.inc.php Turkish 08:16 AM
MODX, PHP ortamınızda SimpleXML'yi bulamadı. Paket Yönetimi ve diğer fonksiyonlar bu yüklü olmadan çalışmayacaklar. Yüklemeden devam edebilirsiniz, ancak MODX gelişmiş özellikler ve kullanışlılık için SimpleXML'yi etkin hale getirmenizi önerir.  test.inc.php  Turkish 08:13 AM
MODX güvenlik_modu'nu etkin gördü. Devam edebilmek için PHP ayarlarından güvenlik_modu'nu devre dışı bırakmanız gerekir.  test.inc.php  Turkish 08:12 AMPosted on Utopian.io - Rewarding Open Source Contributors

Sort:  

Your contribution cannot be approved because it does not follow the Utopian Rules.

 • Your contribution has less than 1000 words.
 • There are some duplicated sentences like below.
 • Also informal sentences like "hello everyone" lead to an immediate rejection.

btk1.PNG

btk2.PNG

You can contact us on Discord.
[utopian-moderator]

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 59038.81
ETH 3298.80
USDT 1.00
SBD 4.21