Turkish Translation for Curious Expedition

in #utopian-io6 years ago (edited)

Project Details
Curious Expedition is a roguelike expedition simulation set in the late 19th century. Together with famous personalities you will venture on unprecedented expeditions to regions never explored before for fame, science and treasures. You can explore new worlds, you can manage your game, and you must survive.

Source Language
English

Translated Language
Turkish
1067 of 78771 words translated.

Number Of Words
1067 words translated.

Proofread Words
None

Previous translation on the same project
None

Initial Report

End Report

Here is Activities

Translation File  Language  Time
Yer korkutucu bir şekilde sessizdi. Kulübeye girdim. Boştu. [sanki fırtına bu yeri vurmuş gibi etrafa saçılmış tuhaf bitkiler, fetişler ve iğneler hariç.|Her şey el değmemiş durumdaydı, müze parçası olabilirdi.|fakat koku belliydi, sanki bir canavar kulübenin sıcaklığında oturmuş gibiydi.] İyice aradım fakat benim alabileceğim değerli hiç bir şey yoktu. lang  Turkish 06:49 PM
Gün ortasındaki kavurucu sıcak aşırı derecede soğuk bir geceye döndü. [Ekipmanlarımı didik didik ettim ve hem temiz hem de kirli ve uyumsuz kıyafetlerle üzerimi örttüm.|Kamp ateşinin yanına oturdum, titreyerek|Dişlerim birbirine vurdu ve alçak sesle bu kahrolası yere lanet ettim.|Neyse ki iyi hazırlanmıştım ve ek katmanlı hafif kıyafetler getirmiştim|Söylemeliyim ki, değişiklikten çok keyif aldım.|. Gece tamamen hareketsizdi ve ben düşüncelerimle yalnızdım.  lang  Turkish 06:44 PM
Engelleyemiyordum ama yalnız hissediyordum. [Hissettiğim şeyden beri.... ah, önemli değil, çok uzun zaman oldu.| Kâşif'in hayatı heyecanlıydı, tartışmasız, fakat bir.... heyecan eksikti.| Yüreğimin tekrar titremesini hissetmek için ne verebilirdim.|Birini tanımayı gerçekten çok özledim.|Her şeyin farklı gidebileceği bir zaman vardı, ama çoktan gitti.] İsteklerimi sakinleştirmek için [yürüyüşe çıktım.| son botanik keşiflerimi kağıda geçirdim.| Üzerimizdeki yıldızları ve Ay'ı seyrettim.| Sana mektup yazdım.] lang  Turkish 06:38 PM
Görünen o ki gece yarısı yüzmesine eğilimli olan bir tek ben değildim. $name tarafından engellendim. [$he beni görünce $He direkt $his çadırına gitti| Birbirimize başımızla selam verdik ve $he tatsız olmayan sessizlikte ve karşılıklı olarak bana katıldı.| Güldük, su sıçrattık ve eğlencemizii paylaştık| $him'na benim işim bittiğinde dönmesini söyledim| Vücudumu suya dalarak sakladım ve kampa doğru gizlice gittim. Gecenin ilerleyen saatlerinde kıyafetlerim için tekrar gizlice girmem gerekti.].  lang  Turkish 06:33 PM
O [ritüel güreşte yarışmak | karmaşık dansta üstünlük |ciğerlerinin en üst seviyesinde bağırmayı başarmak | tuhaf gırtlak şarkısı söylemek |uzun mesafe koşmak | su altında nefesini tutmak | yakındaki gizli bir kayaya tırmanmak | tehlikeli bir avı avlamak | cirit atmada yarışmak | bağlanıp halüsinojenik yapraklarla beslenmeye dayanmak|]. zorunda kaldı.  lang  Turkish 06:23 PM
[Onların bana saygılarını kaybettiklerini görebiliyordum.| Onlar bu egzersize son derece önem vermişlerdi ve benim kararımdan dolayı gözle görülür bir şekilde mutsuzlardı.| Benim cesaretsizliğime güldüler ve benden hınçlarını almak için bana sırtlarını döndüler.| Görünen o ki, bu aptal yarışma onlar için çok önemliydi ve onlar bana bağırmaya başladılar. Çok kaba, onlar halen akıl meselelerinin daha önemli olduğunu bilmiyorlar mı?] lang  Turkish 06:19 PM
Uzun saatler boyunca ellerinin [ateş karıncaları tarafından ısırılmasına| çeşitli zehirli yılanlar tarafından yutulmasına | korkutucu örümceklerle sarılmasına | bağlanıp uzun bir ağaçtan sarkılmasına | ufak bir kaseden içtiği temiz bir sıvıdan sonra gördüğü halüsinayonlara] katlanmak zorundaydı.  lang  Turkish 06:11 PM
$Name acı içinde çığlık attı [$him'na daha sert şekilde bastırdıkça |ve bilincini kaybetti.|ve onun ayağını doğal olmayan bir açıdan çıkarabilirim].  lang  Turkish 06:06 PM
Görüş kaybı lang  Turkish 06:03 PM
[$name liderliği aldı. | $name öne doğru yanımdan hızlıca geçti | $name uzaktan mızmızlanan bir ses duyduğunu ısrar etti ve liderliği almaya karar verdi.] $him'nun bir kaç adım arkasından yürürken $his'nun boynunu sürekli kaşıdığını fark ettim ve [korkunç bir ısırık yarasına.| sızıntıya. | atan bir çıbana. | hemen derisinin altında yürüyen böcek kovanına.| derisini delen tuhaf renkli bir mantara.] benzeyen bir şey gördüm. Nasıl $he'nun onu aldığını fark etmediğini merak ettim [ve $him'na bunu...şeyi kontrol etmesini söyledim.| ve kaşımayı bırakmasını - ne kadar kötü bir alışkanlık. | evde ona bakması için bir profesyonel getirmesini. | ve daha çok gerildi.]  lang  Turkish 06:02 PM
[Berrak su bana oldukça canlandırıcı göründü, Ben sadece ulaşmalıydım. | Tuhaf bir yansıma tabutun köşesini parıldattı.| Ne kadar sakarca, benim köstek saatim öne doğru eğilirken havuza düştü, tabiki, geri almak için ona ulaşmalıydım.] [Sonra bir şey elimi yakaladı, mezar kadar soğuktu.| Şaşırtıcı olansa tuhaf bir şekilde tanıdık tokalaşma hissettim!| Aniden sanki elim şeytani bir mengene tarafından sıkıştırılmış gibiydi.] [Korku içinde geri çekildim| Sonunda tanıdık bir yüz, Golly | Bu olamaz, bu akılcı bilimin ötesinde, imkansız] - $name taş mezardan çıktı. Diyecek söz bulamadım. Gerçekten $him'du. lang  Turkish 05:49 PM
Bırak $name baksın lang  Turkish 05:40 PM
$name [şüphesiz yerlilerden ayırdığımızda rahatlamıştı | yerlileri arkamızda bıraktığımız için mutluydu].  lang  Turkish 05:39 PM
Dönüş Tılsımı  lang  Turkish 05:36 PM
Kamp ateşinin etrafında biz [otururken| dinlenirken], $name bize $his'nin ilerleyen yıllarında bir restorant açma hayalini anlattı. Bütün kasabadaki en [güzel | seçkin | dost canlısı | konforlu | pahalı | lüks] [tesis| restorant | lokanta] olurdu. lang  Turkish 05:35 PM
$name şiddetli bir şekilde o bölgeye [bin yıl | hayatı| milyon yıl] boyunca girmeyeceğini belirtti. lang  Turkish 05:28 PM
Bizim [insanlar | grup] [inancını kaybediyordu| geriliyorlardı| aşırı heyecanlıydı], ve $name ile aradaki tartışma [nahoş| hararetli] bir tartışmaya tırmandı, Bir dakika sonra çift [şiddetli bir şekilde yerde yuvarlanıyordu ve| birbirlerinin boğazına doğru|vuruyorlardı | yumruk sallıyorlardı,| ve birbirlerini öldürme niyetiyle boğmaya çalışıyorlardı.  lang  Turkish 05:21 PMPosted on Utopian.io - Rewarding Open Source Contributors

Sort:  

Thank you for the contribution. It has been approved.

You can contact us on Discord.
[utopian-moderator]

Hey @btknutizer I am @utopian-io. I have just upvoted you!

Achievements

 • You have less than 500 followers. Just gave you a gift to help you succeed!
 • Seems like you contribute quite often. AMAZING!

Suggestions

 • Contribute more often to get higher and higher rewards. I wish to see you often!
 • Work on your followers to increase the votes/rewards. I follow what humans do and my vote is mainly based on that. Good luck!

Get Noticed!

 • Did you know project owners can manually vote with their own voting power or by voting power delegated to their projects? Ask the project owner to review your contributions!

Community-Driven Witness!

I am the first and only Steem Community-Driven Witness. Participate on Discord. Lets GROW TOGETHER!

mooncryption-utopian-witness-gif

Up-vote this comment to grow my power and help Open Source contributions like this one. Want to chat? Join me on Discord https://discord.gg/Pc8HG9x

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51680.15
ETH 3035.28
USDT 1.00
SBD 4.21