Widziałem Kształt Wody. Czy zasługuje na Oskara?

in uszi •  last year 


✅zapraszam na pozostałe kanały i blog:
blog: https://goo.gl/7XbHPn
dtube: https://goo.gl/wUrBWx
uszi: https://goo.gl/1PT35C
komentarzetv: https://goo.gl/cdCFKe
Tatusiek: https://goo.gl/7RZ65g

✅wsparcie:

✅tło pobrane z Videezy.com
✅źródła:
ImperialCinePix / https://goo.gl/XWjSVP
noizz.pl / https://goo.gl/w98uq3
foto: ImperialCinePix


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @uszi! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Widziałem i po 30 minutach odpadłem nie dało się oglądać

ja przeskakiwałem

Siemka pyra co tam?Też się wciągnąłem na dt jak co to zapraszam na swiąteczny wyczyn hehe minigolfa nam się zachciało

dawaj więcej takich recenzji!